Terabai Kenyalang

Tuesday, January 4, 2011

Sumbangan Teks Klasik kepada perkembangan kesusasteraan Melayu Dunia

Bible / Alkitab

Alkitab atau Kitab Injil adalah kitab suci penganut agama Kristian. Alkitab merupakan saluran komunikasi terunggul yang dipakai Tuhan untuk berhubungan dengan manusia. Berjuta-juta orang telah menjadikan firman Tuhan ini dasar hidup mereka. Malah ramai orang telah mengorbankan nyawa kerana apa yang mereka percayai dalam Alkitab. Alkitab bukan sebuah buku dongeng. Terdapat banyak bukti sejarah tentang kebenaran Alkitab dan juga penulisannya adalah berlandaskan firman-firman yang telah Tuhan berikan kepada pada Nabi. Di dalam Alkitab dibahagi kepada dua bahagian utama iaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian lama. Bahagian-bahagian utama ini disebut "Perjanjian" kerana Tuhan bangsa Israel atau Yahweh membuat perjanjian. Kali pertama di buat antara Musa dengan orang Yahudi dan kali kedua antara Yesus Kristus dengan seluruh umat manusia. Hampir semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bahagian daripada kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aramia sedangkan semua buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani.

Berdasarkan isinya dan gaya penulisan, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi lima bahagian utama iaitu Kitab Taurat yang mengandungi lima buah Kitab. Kitab Sejarah (12 kitab), Kitab Puisi (5 kitab), Kitab Nabi-nabi Besar (5 Kitab) dan Kitab Nabi-nabi Kecil (12 Kitab). Sementara pengelompokan untuk Perjanjian Baru adalah Kitab Berita Baik atau Injil yang mengandungi empat buah Kitab.Kitab Sejarah (1 Kitab), Kitab Surat Rasuli (21 Kitab) dan Kitab Wahyu (1 Kitab). Jumlah kitab dalam Wasiat Lama pula adalah 39 buah, manakala jumlah kitab dalam Wasiat Baru adalah 27 buah. Maka seluruh kitab Bible mengandungi 66 kitab.

Pada abad ke-3 Sebelum Masihi, Alkitab Ibrani atau Tanakh diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini disebut Septuaginta, tetapi memuat lebih banyak kitab yang tidak terdapat dalam versi Yahudi. Buku-buku ini disebut buku-buku Deuterokanonika.

Perjanjian Lama adalah koleksi kitab-kitab yang ditulis sebelum Yesus yang memulakan pelayanannya dan diterima oleh seluruh golongan penganut Kristian sebagai kitab suci. Secara amnya, ia adalah seiras dengan Kitab Yahudi dan cuma berbeza dari segi susunan kitab-kitabnya. Beberapa mazhab dan tradisi Kristian juga menggabungkan beberapa naskhah kitab lain didalam kanon Perjanjian Lama.

Kitab-kitab yang ditambah ini dikenali sebagai Deuterokanonika ataupun Apokrifa.
Apabila Jerome menterjemahkan Alkitab kepada bahasa Latin (Alkitab Vulgata) pada awal kurun ke-5 Masehi, beliau telah menggunakan teks Masoretis sebagai teks dasar untuk penterjemahan Perjanjian Lama. Alkitab Vulgata ini menjadi teks umum yang diguna pakai oleh masyarakat Kristian daripada tradisi Barat. Masyarakat Kristian daripada tradisi Timur pada amnya menggunakan teks Septuaginta sebagai teks dasar untuk penterjemahan Perjanjian Lama. Kebanyakkan daripada penterjemahan moden hari ini menggunakan kedua-dua teks Masoretis and Septuaginta sebagai teks dasar dan rujuk silang dan juga merujuk kepada teks-teks kuno yang lain seperti Naskah-Naskah Laut Mati (Dead Sea Scrolls).

Perjanjian Baru terdiri daripada 27 naskhah kitab yang boleh dibahagikan kepada empat genre. Fokus tulisan-tulisan Perjanjian Baru adalah pada hidup dan ajaran Yesus Kristus. Kebanyakkan daripada kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis didalam bahasa Yunani tetapi ada beberapa bahagian yang ditulis didalam bahasa Aramia. Hampir kesemua masyarakat Kristian mengiktirafkan kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai sebahagian kanon penuh Alkitab.

Penulis Perjanjian Baru

Terdapat sebab-sebab kukuh mengapa kita harus mempercayai senarai kitab-kitab Perjanjian Baru hari ini. Gereja menerima kitab-kitab Perjanjian Baru sebaik sahaja mereka ditulis. Penulis-penulis adalah rakan Yesus atau pengikut-Nya yang terdekat, orang yang dipercayakan kepemimpinan gereja awal. Penulis kitab Injil Matius dan Yohanes merupakan pengikut-pengikut Yesus yang paling rapat dengan-Nya. Markus dan Lukas adalah teman-teman rasul, dan mereka berpeluang untuk mengetahui kisah hidup Yesus melalui rasul.
Penulis-penulis Perjanjian Baru yang lain juga rapat dengan Yesus: Yakobus dan Yudas yang merupakan adik tiri Yesus tidak mempercayai-Nya pada mula-mulanya. Petrus adalah salah satu daripada 12 orang rasul. Paulus bermula sebagai seorang yang sangat membenci agama Kristian, tetapi dia menjadi seorang rasul selepas dia menerima visi dari Kristus. Dia juga berhubungan dengan para rasul yang lain.
Isi kitab-kitab Perjanjian Baru selaras dengan apa yang dilihat oleh beribu-ribu saksi. Sementara buku-buku lain adalah ditulis beratus-ratus tahun kemudian (iaitu Injil Yudas, ditulis oleh sekta Gnostik di sekitar 130-170 S.M., lama selepas kematian Yudas, bukan terlalu susah untuk gereja mengecamkan buku-buku palsu. Injil Tomas yang ditulis di sekitar 140 S.M. merupakan satu lagi contoh tulisan palsu yang dihubungkaitkan dengan nama seorang rasul. Ini dan kitab Gnostik yang lain bercanggah dengan ajaran Yesus dan Perjanjian Lama, dan biasanya mengandungi kesilapan sejarah dan geografi.12
Pada 367 S.M. Athanasius menyenaraikan 27 kitab Perjanjian Baru (senarai yang sama pada hari ini). Tidak lama kemudian, Jerome dan Augustine mengedarkan senarai yang sama. Tetapi senarai ini tidak diperlukan untuk kebanyakan orang Kristian. Pada umumnya seluruh gereja telah menerima dan menggunakan senarai kitab yang sama sejak abad pertama selepas Kristus. Semasa gereja berkembang melewati kawasan yang berbahasa Yunani dan memerlukan penterjemahan Kitab Suci, satu senarai kitab yang sahih menjadi penting.

Sejarah penterjemahan Alkitab ke Bahasa Melayu

Diantara tulisan-tulisan Kristian yang terawal di tanah Nusantara adalah buku Kitab Salat as-Sawai (ataupun Kitab Doa dan Tafakur) yang disusun oleh seorang mubaligh Portugis bernama Gregorio de Gregorus pada 1514. Buku ini diterbitkan di Fano,Itali di dalam tulisan Jawi dan mengandungi beberapa petikan daripada Alkitab Vulgata yang diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Melayu. Tokoh-tokoh seperti Francis Xavier juga telah menyusun beberapa Katekisme (buku soal-jawab agama) di dalam bahasa Melayu. Namun demikian, kerja penterjemahan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Melayu cuma bermula setelah orang Balanda yang bermazhab Protestan mula bertapak di tanah Nusantara

Sejarah kuno mendukung kebenaran Alkitab

Jika Alkitab adalah firman Tuhan kepada kita, kita harus berharap bahawa versi sejarahnya adalah tepat. Misalnya, Alkitab mencatatkan bahawa Yesus dari Nazaret melakukan banyak mukjizat, disalibkan oleh askar Romawi, dan bangkit dari antara orang mati. Para ahli arkeologis menyokong kisah hidup Yesus yang tercatat dalam Alkitab.
Cornelius Tacitus (55-120 T.M.) merupakan salah seorang ahli sejarah Romawi terkenal dalam dunia kuno. Di dalam karyanya berjudul "Annals" beliau menulis tentang penganiayaan atas umat Kristian pada waktu pemerintahan kaisar Nero. Dia telah bertulis pada tahun 115 TM bahawa: "Kristus, pengasas gerakan itu, telah dijatuhkan hukuman mati di atas salib pada zaman pemerintahan kaisar Nero. Hukuman itu telah dijatuhkan oleh prokuretor (laksamana) Pontius Pilatus." Maklumat daripada Tacitus mengesahkan hakikat bahawa Isa Al-Masih telah mati disalib.
Flavius Yosefus, ahli sejarah Yahudi (38-100+ TM), pernah mencatatkan demikian di dalam karya beliau "Antiquities of the Jews" ('Sejarah Umat Yahudi'): "Pada waktu itu telah hidup seorang yang penuh dengan hikmat, yang bernama Isa. Dia mungkin lebih daripada seorang yang berhikmat. Kerana beliau telah melakukan kerja-kerja ajaib dan menakjubkan, serta mengajar kebenaran kepada sesiapa yang menerimanya dengan hati yang terbuka. Dia telah mengajar ramai umat Yahudi dan juga umat Yunani. Beliau ialah si Mesias/Al-Masih itu. Apabila Pilatus mendengar tuduhan musuh-musuh beliau yang berkedudukan tinggi, dia menjatuhkan hukuman mati disalib ke atasnya. Mereka yang dari mula-mula telah mengikutinya, tidak mengurangkan kesayangan mereka terhadap-Nya. Pada hari yang ketiga dari penyaliban-Nya, Dia telah menjelma kepada pengikut-pengikut-Nya, kerana para nabi-nabi telah bernubuat bahawa peristiwa-peristiwa serta perkara-perkara ajaib seperti ini akan berlaku mengenai-Nya."
Gaius Suetonius (70-140 T.M.) adalah seorang penulis Romawi terkenal yang menulis "Lives of Caesars" (Kehidupan 12 Kaisar) yang menceritakan kehidupan para kaisar Romawi mulai dari Julius Caesar hingga Domitian. Dalam tulisannya yang paling penting ini, dia mencatat "Kaisar Klaudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma, kerana mereka sering membuat kekacauan berkaitan dengan penghasut bernama Chrestus".
Pliny the Younger (61-113 T.M.) adalah seorang gabenor kerajaan Roma di wilayah Bithinia (pada hari ini negara Turki). Lebih kurang pada tahun 112/113 TM, beliau telah menulis sepucuk surat kepada Maharaja Roma, Kaisar Trajan, tentang masalahnya dengan sekumpulan umat Kristian di wilayah itu. Dia berkata demikian: "setelah selidiki kumpulan ini, saya mendapati bahawa secara lazimnya, mereka akan berkumpul bersama-sama pada satu hari minggu yang tertentu, dan menyanyikan lagu kepada Al-Masih sebagai Ilah." Beliau dapat memerhatikan dengan tepatnya amalan-amalan umat Kristian awalan pada zaman itu yang telah menyembah Sayidina Rabbani Isa.
Thallus seorang ahli sejarah pada pertengahan abad pertama TM menulis 3 jilid buku tentang daerah Mediterania. Thallos mencatat dalam jilid yang ketiga dari tulisan sejarahnya: "kegelapan pada saat kematian Yesus sebagai gerhana matahari". Catatan kuno ini sesuai dengan Matius 27:45.
Sumber-sumber Yahudi lain yang mendukung kewujudan dan pelayanan Yesus Kristus adalah dari kitab Talmud. Dalam kitab suci agama Yahudi ini, halaman 42 tercatat: "Al-Masih disalibkan sehari sebelum hari Paskah dan hal itu telah dikemukakan selama 40 hari sebelumnya mengatakan bahawa dia akan dibunuh kerana Dia seorang penyihir dan merancangkan untuk menipu bangsa Israel dan menyesatkan mereka."


Sumbangan Bible kepada Kesusasteraan Dunia

Analisa Tulisan dan Penelitian Puisi


Analisa tulisan dari teks telah menjadi perhatian utama seluruh pendekatan dalam mempelajari Alkitab, dimulai dengan Pendekatan Analisa Tulisan (juga dikenal sebagai Documentary Hypothesis) sampai kepada Pendekatan Bentuk Kritikal. Tapi walaupun pendekatan-pendekatan itu memberi sumbangsih besar dalam mempelajari teks, mereka terlalu banyak dinodai oleh bias skeptis terhadap kesatuan dan integritas teks. Seringkali ketertarikan tulisan dibuat untuk melayani penelitian diakronik dimana asal mula dan perkembangan teks dilacak dari sumber yang dinyatakan; atau penelitian tulisan digunakan untuk membedakan bagian histories dan non-historis dari suatu pesan. Analisa Gunkel yang terkenal terhadap Kejadian 1-11 merupakan contoh yang baik; dia berpendapat bahwa tulisan itu adalah puisi, karena puisi maka tidak histories.
Baru-baru ini ada penekanan baru dalam analisa tulisan dalam teks, berasal dari berbagai perspektif teologis sekaligus. Seharusnya tidak mengherankan kalau Kritik Bentuk, dengan penekanannya pada genre tulisan dan analisa composisi, membawa kepada penekanan lebih besar diantara para sarjana pada bentuk tulisan dari suatu teks. Tapi dalam gelombang baru kesarjanaan, orang kurang tertarik dalam menelusuri asal mula dan perubahan dari narasi, mazmur, atau pesan leluhur, daripada bentuk penulisan dari bentuk akhir teks tersebut. Perubahan kearah analisa tulisan yang lebih langsung (synchronic study) terhadap Alkitab mungkin mencerminkan jalan buntu perdebatan atas kritik sumber (diachronic study).
Hal itu tidak bermaksud mengatakan kalau analisa tulisan dimasa kini mendorong historitas dari teks. Sebaliknya, para sarjana modern dengan usahanya lebih cenderung memperlakukan narasi-narasi Alkitab sebagai fiksi, narasi kreatif, atau narasi berparadigma. Mereka menjamin kalau dibelakang narasi terdapat beberapa kebenaran, sebagian berkaitan dengan tradisi, tapi selama bertahun-tahun cerita itu diteruskan dan telah dibentuk kembali serta diperindah untuk tujuan lain. Sebagian penulis, tetap berspekulasi mengenai mana yang cerita atau puisi asli, dan apa fungsinya. Tapi yang lain lebih tertarik mempelajari materi yang sudah ada, sebagai suatu bagian dari literature.

Kritik Retoris

Frase “Rhetorical Criticism” digunakan pertama kali oleh James Muilenberg dalam pesan kepada Society of Biblical Literature ditahun 1968. Pesannya merupakan panggilan untuk mempelajari nature dari tradisi penulisan Ibrani sebagai perluasan dari Kritik Bentuk. Hal ini melibatkan analisa pola struktur dalam suatu unit tulisan dan alat puitis yang menyatukan keseluruhannya. Penekanan sinkronik baru ini terutama sekali memperhatikan masalah struktur dan tekstur.
Didalam contoh baru-baru ini mengenai apa yang umumnya bisa disebut Rhetorical Criticism, bentuk tertentu dari penulisan digunakan dalam analisa struktur: acts, scenes, episodes, strophes, speeches, discourse, dan lainnya. Penulisan bisa dipecah kedalam tingkatannya.
Analisa tekstur berkaitan dengan pengucapan, syllables, kata-kata, frase, kalimat, dan kelompok kalimat. Analisa ini mempelajari pengulangan pikiran, kata-kata kunci, atau motif; permainan kata atau paronomasia; pengulangan bunyi seperti assonance atau alliteration; atau adumbration; inclusio; dan sejumlah perlengkapan tulisan lainnya.
Pendekatan terhadap teks sebagai literature telah membuka penyelidikan bagi para teolog dan juga kritik tulisan. Rhetorical Criticism memampukan teolog mengerti ide teologis dari teks dengan lebih baik, karena analisanya berkaitan dengan bentuk tetap, final dari teks - kanon. Jelas bahwa struktur dan tekstur tidak hanya ornamental; keduanya adalah cara mengarahkan focus pembaca dalam cerita.
Struktur dan tekstur melakukan hal ini secara persuasive dengan membangkitkan respon emosional selain reaksi intektual terhadap cerita. Sebagai contoh, repetisi, dalam hallmark of Hebrew rhetoric, memusatkan pikiran dan memberikan kesatuan serta kelanjutan terhadap narasi. Tapi seringkali melakukannya dengan cara yang membuat kesan tak terlupakan pada pembaca, karena elemen yang diulang membawa maju konotasi emosional dan intelektual dari sebelumnya. Sebagai contoh, perhatikan rujukan terhadap Kejadian 25:23 dalam perkataan Laban sang penipu kepada Yakub: “It is not so done in our country, to give the younger before the firstborn” (Gen. 29:26).
Ada kelemahan dalam menggunakan rhetorical criticism, dan eksegetor harus mewaspadainya dalam membaca tulisan. Pertama, jika penelitian terhadap suatu bagian mengabaikan asal mula, perubahan, dan tujuan awal dari teks, hal itu secara sewenang-wenang menyatakan arti yang diluar maksud bagian tersebut. Walaupun Alkitab mungkin memiliki tingkatan arti (konotasi berbeda) bagi generasi yang berbeda, arti dasar dari suatu teks harus diikat pada latar belakang histories dan tujuannya. Jadi sarjana Alkitab tidak bisa bekerja hanya pada tingkatan sinkronik. Umumnya, orang yang mempelajari Alkitab sudah punya pendapat sebelum memulai karya eksegetisnya. Sarjana yang kritis mampu dengan jitu menerima kalau kesimpulan dari higher criticism adalah benar, yaitu, banyak dari materinya terlambat tapi diproyeksikan kembali kemasa sebelumnya; dan sarjana konservatif dengan jitu menganggap kalau materinya jauh lebih tua.
Kedua, Rhetorical Criticism tidak selalu ditemani penyelidikan dengan Genre Criticism. Tapi disinilah hubungannya dengan Kritik Bentuk paling kuat. Mempelajari struktur dan tekstur dari suatu bagian merupakan satu hal; tapi merupakan hal yang berbeda menghubungkan penemuan ini dengan bentuk penulisan dari teks, karena bentuk dihubungkan dengan fungsi. Sebagai contoh, penafsiran terhadap Kejadian 1-11 bisa berbeda jika bagian itu dikelompokan sebagai sekumpulan mitos yang bisa dibandingkan dengan tulisan Timur Dekat kuno lainnya.
Sekarang ekspositor menghadapi rintangan lain dalam bekerja dengan Alkitab sebagai literature, satu pemikiran yang ada dalam pemikiran orang Kristen selama ini, yaitu, Alkitab harus ditafsirkan “secara literal”. Didalam penggunaan ide yang terlalu menyederhanakan ini, jika kitab Ayub mengatakan Ayub berkata sesuatu, atau teman-temannya berkata sesuatu maka itulah yang memang mereka katakana. Atau jika teks itu menunjukan kalau Tuhan berkata disaat pembangunan menara Babel, “Let us go down/marilah kita turun … . “ maka itulah yang dia katakana – dalam bahasa Ibrani klasik! Disatu ujung lain, banyak penyelidikan tulisan modern melihat isi Alkitab secara berbeda; pada dasarnya mereka melihatnya sebagai suatu karya tulis, dan para penulisnya mampu menggunakan perlengkapan penulisan dalam menceritakan kisah atau menyimpan kata-kata leluhur. Bagi sebagian orang ini artinya cerita-cerita itu dibuat atau dikarang; bagi yang lain itu artinya sebagian kejadian dipergunakan dan dipercantik untuk diceritakan kembali.
Ini ada beberapa pertimbangan mengenai hal itu. Pertama, berapa banyak penafsiran yang diberikan seorang penulis melalui apa yang dia pilih untuk dimasukan atau keluarkan dalam melaporkan tradisi? Sebagai contoh, Tawarik, dengan mengeluarkan narasi mengenai dosa Daud, memberikan suatu gambaran Daud yang berbeda dari kitab Samuel. Kedua, berapa banyak kebebasan yang dimiliki penulis dalam mengatur kembali eksposisi narasi dan dialog untuk membuat suatu puisi seimbang? Sebagai contoh, apakah dialog dalam kitab Ayub aslinya dibawakan dalam 2200 baris puisi Ibrani? Atau apakah Tuhan memanggil Abram dengan menggunakan puisi klasik Ibrani. Atau, apakah peristiwa dalam kitab Rut memang biasanya mengikuti pola parallel repetition dan inverted repetition. Ketiga, berapa banyak hubungan dari narasi dan penunjukan peristiwa yang diusulkan para penulis kitab melalui pemilihan kata dan frase. Sebagai contoh, apakah Esau benar-benar menggunakan kata ‘edom ‘edom, atau memang narasi memilih menggunakan kata-kata itu untuk menunjukan nature dari orang Edom? (Gen. 25:29); atau, apakah Abraham benar-benar memiliki perintah, ketetapan, dan hukum (Gen. 26:6), atau, apakah Musah menggunakan kata-kata itu untuk melihat pemberian Taurat?
Semua itu, dan masalah lainnya, merupakan bentuk-bentuk masalah yang akan anda saring dikemudian hari saat berurusan dengan teks. Ekspositor konservatif biasanya menginginkan kalau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab memang benar-benar terjadi secara esensi seperti yang dilaporkan. Yesus memang mati diatas salib, memang bangkit dari kematian, memang naik kesorga; atau Daud memang memerintah sebagai raja, melakukan perzinahan dengan Bethseba, memang memindahkan tabut ke Yerusalem; atau Esau memang seorang pemburu, dia memang menukarkan hak kesulungannya untuk semangkok makanan, dan Yakub memang membuatnya bersumpah atasnya. Tapi dalam menerima fakta sarjana konservatif juga harus memberikan perhatian yang lebih besar pada seni tulisan yang digunakan dalam teks. Saat digunakan dalam kerangka doktrin inspirasi, seni tulis menambah pengertian dan focus dari teks. Suatu kepercayaan pada historitas peristiwa tidak harus mengeluarkan seni tulis dalam menceritakan peristiwa-peristiwa itu; dan suatu analisa tulisa dari narasi tidak harus menolak kalau peristiwa itu memang terjadi.
Selama beberapa waktu dianggap kalau salah satu alasan adanya seni tulis dalam Alkitab adalah materialnya diturunkan secara oral sebelum dituangkan kedalam penulisan. Pembahasan mengenai tradisi oral sangat penting, dan pelajar harus melihat literature mengenai hal itu. Bisa saja mengatakan bahwa kemungkinan besar materi itu telah ada dalam bentuk oral dan karena itu repetisi, chiasms, dan permainan kata telah menjadi penolong dalam mengingat. Tapi, cukup diketahui kalau penulisan sudah umum digunakan diperiode awal, dan hal-hal yang penting itu telah langsung diterapkan dalam penulisan. Mungkin transmisi oral dan penulisan teks telah ada berdampingan di Israel, teks memelihara materinya, dan transmisi oral membantu mengingatnya.
Satu-satunya cara bagi anda untuk terbiasa dengan wilayah ini adalah dengan membaca buku dan contoh pelajaran mengenai bagaimana metode itu digunakan dalam analisa teks. Jika anda memberi waktu melakuka itu, anda akan melihat ada banyak yang bisa diperolah dari pendekatan ini. Pelajaran ini akan menarik beberapa materi bersamaan dalam mempelajari mazmur; tapi pelajaran tulisan dari aspek berbeda ada diluar puisi formalnya mazmur, dengan seluruh Perjanjian Lama. Apa yang anda pelajari dalam Mazmur bisa juga diterapkan diseluruh Alkitab.

Puisi

Hunt memberikan satu definisi yang memasukan sebagian besar hal-hal yang ingin dimasukan, “Puisi adalah pengutaraan dari keinginan mendapatkan kebenaran, keindahan dan kekuatan, mewujudkan dan menyatakan pengertiannya melalui imajinasi dan khayalan, dan mengubah bahasanya pada prinsip keragaman dalam kesatuan” (dikutip oleh Abrams). Scott membedakan aspek komunikatifnya dengan mengatakan bahwa pelukis, orator, dan penyair masing-masing memiliki motif menggembirakan pembaca, pendengar, atau pengamat, suatu nada dari perasaan yang mirip dengan yang ada dalam rahimnya, apakah itu dinyatakan melalui pensil, lidah atau penanya. Objek dari artislah, singkatnya … untuk mengkomunikasikan, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh warna-warna dan kata-kata, sensasi yang sama yang telah mendikte komposisinya sendiri.
Bahasa puisi
Didalam mempelajari narasi Ibrani penting untuk mengerti bahasa puisi yang digunakan untuk menangkap maksud dramatisnya. Singkatnya, bahasa kiasan tinggi digunakan untuk mengkomunikasikan maksudnya, karena penulis berusaha membuat pembacanya hidup dalam imajinasi cerita itu. Ada saatnya bahasa itu terlihat rahasia karena cukup begitu saja dikatakn untuk menyatakan maksud, dan sisanya diserahkan kepada pembaca untuk diimajinasikan. Perhatikan pernyataan klasik dalam Kejadian 31:2: “And Jacob saw the countenance of Laban, and indeed it was not toward him as before.” Ada saatnya kita menemukan ekspresi seperti “the voice of the blood of your brother cries out from the ground” (Gen. 4:10), dan “sin is couching at the door” (Gen. 4:7), dan “Why has your face fallen?” (Gen. 4:6). Bahasa kiasan seperti itu menghidupkan narasi dalam imajinasi dan ingatan pembaca. Saya menggunakan contoh-contoh ini untuk menunjukan apa yang sering disebut tulisan narasi juga penuh dengan kiasan. Anda perlu menguasai keahlian mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan kiasan untuk mengerjakan bagian Alkitab manapun.
Maka penyair menciptakan kembali pengalaman emosionalnya melalui pemilihan kata sehingga pembacanya bisa mengimitasi sensasi tersebut. Mengkomunikasikan emosi seperti itu memerlukan bahasa kiasan. Orang berpikir dalam bentuk gambar dan symbol, dan pembicaraan mereka dipenuhi dengan ekspresi seperti itu. Maka dari itu, tulisan yang dengan indah ditulis yang menggunakan kiasan yang efektif memuaskan keinginan aestetik manusia dan bermakna bagi kebutuhan image manusia.
Hal ini seharusnya tidak mengherankan, kalau bahasa puisi bisa ditemukan hampir disetiap halaman Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Baru. Tuhan memilih untuk mengkomunikasikan kebenarannya kepada umat dengan kiasan rendah dan tinggi! Bahasa seperti itu tidak hanya membawa kualitas aestetik bagi Alkitab, tapi juga membawa Firman Tuhan ketingkatan pengalaman manusia sehingga bisa dimengerti baik kebenarannya dan semangatnya.

Kiasan Melibatkan perbandingan

Simile


Kemiripan, suatu perbandingan eksplisit (menggunakan “like” atau “as”) antar dua hal yang sifatnya tidak sama tapi memiliki persamaan (lihat Bullinger, pp. 726 733).
“Silence settled on the audience like a block of granite.”
“Silence” disini dibandingkan dengan suatu “block of granite.” Gambarannya adalah satu keabsolutan dan ketiba-tibaan. Ada satu kontras yang diberikan antar gemuruh penonton sebelum pertunjukan, dan diam yang tiba-tiba saat tirainya dibuka.
“All flesh is like grass.” (1 Pet. 1:24)
Dalam ayat ini “flesh,” yang juga suatu bahasa kiasan, mewakili seluruh mahluk hidup, dibandingkan dengan “grass.” Maksudnya adalah grass/rumput bersifat sementara –akan layu dan mati dengan mudah. Kiasan ini harus dilihat dalam konteks rumput di Israel –waktu panas rumput akan menghilang dari bukit sampai musim hujan. Perasaan yang dibangkitkan oleh simile ini adalah suatu pathos dan kesia-siaan.
Metaphor
Perwakilan, suatu perbandingan implicit antara dua hal yang naturnya berbeda tapi memiliki sesuatu kesamaan; suatu deklarasi bahwa satu hal mewakili yang lainnya (lihat Bullinger, pp. 735 743). Deskripsi ini menunjukan maksud dari pendahuluan ini, tapi harus diakui merupakan penyederhanaan. Metafora yang murni sebenarnya kiasan pengubahan / figures of transference (untuk detilnya, lihat Gustav Stern, Meaning and Change of Meaning, chapter xi). Itulah alasan mengapa banyak yang memilih menggunakan “metaphorical language” menyamakannya dengan “figurative language” tanpa membedakannya lebih lanjut. Pelajaran ini akan mewaspadainya; beberapa tafsiran menggunakan kata “metaphor” untuk merujuk pada setiap bahasa kiasan, saat kiasan itu bukanlah sebuah metafora.
“The question of federal aid to education is a bramble patch.”
Pikiran mengenai “federal aid to education” dikatakn sebagai sebuah “bramble patch” (bukan “seperti” sebuah bramble patch). Maksudnya adalah sulit, tidak mudah diselesaikan, “menyulitkan.” Metaforanya membawa perasaan frustrasi, rumit, sakit.
“The LORD God is a sun and a shield.” (Ps. 84:12 [11])
TUHAN dibandingkan dengan “sun” dan “shield.” Masing-masing metafor memberi informasi yang berbeda mengenai TUHAN. “sun” menunjukan terang, kehangatan, pemeliharaan bagi pertumbuhan; “shield” terutama sekali mewakili perlindungan. Jadi baris diatas membawa satu perasaan aman dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan dalam hidup.

Hypocatastasis
Implikasi, suatu deklarasi yang menunjukan perbandingan antara dua hal yang berbeda nature tapi memiliki sesuatu yang sama. Tidak seperti diatas, dalam hypocatastasis subjek harus ditarik kesimpulan (lihat Bullinger, pp. 744 747; Bullinger, tidak memberi banyak perhatian terhadap kiasan yang sangat umum ini). Lebih mudah mengatakan hal ini sebagai sebuah implied metaphor jika judulnya terdengar terlalu teknikal atau sulit. Bentuk utama yang ada dalam teks, kiasan akan diekspresikan sepenuhnya, tapi topik atau subjek sebenarnya akan dibenamkan. Sebagai contoh, “Smite the shepherd and the flock will be scattered” adalah suatu pernyataan yang tetap pada tingkatan kiasan. Eksegetor harus mengerti dari konteks atau penggunaan istilah itu maksud dari “shepherd” dan “flock.”
“Dogs have surrounded me.” (Ps. 22:17 [16])
Pemazmur membandingkan musuh-musuhnya dengan anjing. Tidak ada anjing-anjing yang mengurung dia; konteksnya memberitahu itu adalah sekelompok orang jahat. Jika dia memang menggunakan sebuah simile, dia akan menyatakannya secara eksplisit “my enemies are like dogs.” Sebuah metafora langsung akan berkata “my enemies are dogs.” Tapi dia hanya berkata “dogs have surrounded me,” dan anda ditinggalkan untuk menentukan apakah mereka adalah anjing, dan jika bukan apakah artinya. Saat ini dilakukan, anda harus kembali ke kiasan itu dan bertanya mengapa dia membandingkan mereka dengan anjing-anjing. Anjing-anjing di Timur Dekat kuno adalah pelacak –mereka bergerombol dan mencari makanan. Seperti burung bangkai dipadang pasir mereka mengambil bangkai. Jadi sudah berbicara banyak mengenai musuh-musuhnya, dan kondisinya –dia sekarat.
“Blessed is the man whose quiver is full of them” (Ps. 127:5)
Didalam konteksnya pemazmur telah menggunakan sebuah simile untuk membandingkan anak dengan panah ditangan seorang pejuang. Membangun dari titik itu pemazmur menggunakan “quiver” untuk merujuk rumah tangganya. Jika anak “seperti” panah, maka rumah seperti quiver—tapi rumah tangga sama sekali tidak disebutkan. Demikianlah perbandingan itu dibuat.
Perumpamaan
Ditempatkan disamping (dari para = beside, dan ballein = to cast) dua hal yang naturnya berbeda tapi memiliki beberapa kesamaan; suatu simile yang diperluas, sebuah narasi anekdot dibuat untuk mengajarkan sesuatu. Perluasan dari perbandingan harus ditebak dan diuji oleh petunjuk lain dalam tulisan (lihat Bullinger, pp. 751 753).
“Perumpamaan” digunakan sekitar 30 kali untuk menerjemahkan lvm, masal, dan hanya kata itu; tapi contoh yang paling terkenal ditemukan dalam Perjanjian Baru.
“The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field.” (Matt. 13:24ff.)
Perumpamaan sebenarnya merupakan sebuah cerita yang didasarkan pada sebuah simile, artinya, simile yang diperluas. Tidak selalu mudah untuk menentukan berapa banyak cerita yang sebaiknya ditafsirkan sebagai bagian dari simile. Cukup aman mengatakan kalau tujuan utama dari perumpamaan adalah apa yang dimaksud oleh cerita; tapi bersamaan dengan itu perbandingan lain juga jelas terlihat (e.g., saudara laki-laki tertua mewakili orang Farisi).
Alegory
(dari allos = another dan agourein = to speak in the agora [i.e., tempat orang berkumpul]); sebuah metafora yang diperluas (lihat Bullinger, pp. 748 750).
Para ekspositor sering berkata kalau sebuah alegori merujuk pada sesuatu yang non histories dalam perbandingan; tapi ini lebih bersifat pembelaan daripada factual, dibuat untuk mempertahankan diri terhadap penggunaan alegori Alkitab yang hampir tak terbatas oleh beberapa Bapa Gereja. Tapi dalam arti klasiknya sebuah alegori merupakan metafora yang diperluas; hal yang digunakan dalam perbandingan bisa bersifat histories atau fiksi, masing-masing alegori membutuhkan perhatian tertentu. Maka dari itu, penggunaan istilah itu dalam Galatia 4:24 adalah sah –karena itu tidak menolak historitas dari peristiwa Perjanjian Lama.
Tidak banyak contoh alegoris dalam Perjanjian Lama; dan yang teringat, gambarannya tidak histories atau aktual.
Alegori mengenai Fig, Olive, Vine, and Bramble (Ju. 9:7 15):
Ini bukan sebuah perumpamaan karena tidak ada kemiripan yang dinyatakan secara eksplisit. Tapi, sebuah hypocatastasis yang diperluas, hanya satu dari dua hal dalam perbandingan yang secara jelas dinyatakan. Dalam konteks maksudnya, hanya yang tidak berharga, yang ingin memerintah bangsa.
Alegori mengenai Kebun Anggur yang tidak Produktif (Isa. 5:1 7):
TUHAN dibandingkan dengan tukang kebun yang setia, Sang Kekasih, dan Israel dengan kebun anggur yang tidak produktif (v. 7). Pendapat umum antara Israel dan kebun anggur adalah suatu pendapatan yang tidak adil, dan perasaan umum adalah jijik. Israel seharusnya menghasilkan “fruit” karena pekerjaan seksama dari “gardener.”
Personifikasi
Personifikasi: (dari Latin persona: topeng aktor, person + facio = to make; dibuat atau meniru seseorang); peletakan subjek non-manusia (e.g., abstraksi, objek mati, atau binatang) kepada kualitas manusia atau kemampuan. Sama seperti seluruh kiasan diatas, kiasan ini juga ada dalam sub group kiasan yang melibatkan kemiripan. Disini, hal-hal yang dibandingkan adalah naturnya tidak mirip, tapi hal yang selalu dibandingkan adalah seseorang. Kiasan digunakan untuk mengatur emosi dan menciptakan empati terhadap subjek (lihat Bullinger, pp. 861 869).
“The land mourns the oil languishes.” (Joel 1:10)
Kecenderungan manusia untuk mourning dan languishing diatributkan kepada tanah, dan dibandingkan. Tapi maksudnya adalah bencana agricultural yang ekstrim, dan perasaannya adalah kesedihan dan duka.
“The voice of your brother’s blood cries to me from the ground.” (Gen. 4:6)
Darah Habel yang tertumpah dipersonifikasikan dengan suatu suara yang berteriak. Maksudnya adalah darah itu adalah sebuah saksi kalau suatu pembunuhan telah dilakukan. Hal itu menuntut pembalasan; dan membawa perasaan penghukuman dan kemarahan.
Kiasan Melibatkan Pengganti
Anthropomorphism:
Suatu perbandingan implicit atau eksplisit Tuhan dengan beberapa aspek jasmani umat manusia. Melalui perbandingan ini penulis tidak ingin menimbulkan kesan tapi bersifat didaktik, viz., untuk mengkomunikasikan kebenaran mengenai pribadi Tuhan. Penulis akan memilih bagian dari kehidupan manusia yang paling berhubungan dengan karakteristik pribadi Tuhan: yaitu, wajah menunjukan kehadiranNya, mata menunjukan kewaspadaanNya, telinga menunjukan perhatianNya, hidung menunjukan kemarahanNya, dan hati berbicara mengenai maksud moralNya (lihat Bullinger, pp. 871 881, 883 894). Pernyataan Ketuhanan menuntut penggunaan bahasa anthropomorphic, yaitu, mengkomunikasikan nature Tuhan dalam bahasa yang dimengerti manusia. Diseluruh PL Tuhan digambarkan sepertinya Dia memiliki semua bagian dan fungsi manusia. Hal inilah mungkin menjadi alasan Yesus digambarkan sebagai wahyu Tuhan yang sempurna, alpha dan omega, Logos—inkarnasi Firman (Word) (atau apakah kita bisa mengatakan “perkataan-perkataan (words)”?) menjadi daging.
“His eyes behold, his eyelids try, the sons of men.” (Ps. 11:4)
Pemazmur, ingin menunjukan perhatian Tuhan terhadap seluruh kegiatan manusia, menggunakan ekspresi “eyes” dan “eyelids.” Tuhan adalah Roh dan bukan jasmani; lebih lagi, kemaha-hadiran ilahi tidak memerlukan eyelids untuk lebih focus memperhatikan. Tapi apa arti semua itu bagi hidup manusia memampukan kita untuk mengerti aktifitas investigasi dan penghakiman ilahi.
“Incline your ear to me.” (Ps. 31:3 [2])
Sekali lagi, ekspresinya manusia –kita mencondongkan badan untuk mendengar lebih baik apa yang seseorang katakana. Tuhan tidak perlu melakukan hal ini (dia tidak perlu telinga yang dicondongkan untuk mendengar doa seseorang). Anthropomorphisms seperti itu untuk kepentingan kita –itu suatu seruan pada Tuhan untuk mendengar doa.

Zoomorphism
Suatu perbandingan eksplisit atau implicit Tuhan (atau entitas lainnya) dengan binatang atau bagian dari binatang (lihat Bullinger, pp. 894, 895; Bullinger meletakannya dibawah anthropomorphism).
“In the shadow of your wings I used to rejoice.” (Ps. 63:8)
Tentu saja, Tuhan bukan burung dengan sayap. Perlindungan Tuhan seringkali diekspresikan dalam istilah zoomorphic, artinya, percaya dibawah bayang sayapnya. Berbicara mengenai keamanan dan keselamatan.
N.B. Seringkali binatang memiliki suatu signifikansi simbolis. Bullinger mengutip Genesis 4:7 (“Sin crouches at the door”) sebagai contoh personifikasi. Walaupun kata kerja rabats, “to couch,” menunjukan kegiatan manusia, lebih sering digunakan terhadap binatang, terutama singa, yang siap menerkam. Lebih lagi, kiasan seharusnya ditafsirkan dalam terang perintah kepada umat manusia untuk menguasai binatang. Jika demikian, maka Tuhan memerintahkan Kain untuk menguasai dosa yang mengancamnya seperti seekor singa. Jika penafsiran ini benar, kiasan yang digunakan adalah suatu zoomorphism.
Kita bisa melihat melalui hal ini kalau zoomorphism tidak terbatas untuk menggambarkan Tuhan. Mazmur 139:9 berkata, “If I take the wings of the dawn, and settle in the remotest part of the sea,” membandingkan sinar matahari dengan sayap seekor burung yang terbang dari timur dan mendarat di kejauhan barat. Maksud konteksnya adalah tidak perduli secepat atau sejauh apa dia “terbang / fly” (yaitu dengan kecepatan cahaya) Tuhan selalu ada.
Proverb:
(dari pro + verbum = more at word); suatu witticism singkat yang populer; sebuah ilustrasi spesifik untuk menunjukan sebuah kebenaran umum mengenai kehidupan. “The wit of one is the wisdom of many” (lihat Bullinger, pp. 755 767). Maksud dari perbandingan seringkali eksplisit (“like father like son”), tapi lebih sering kabur.
“Is Saul also among the prophets?” (1 Samuel 10:11)
Tindakan Saul seperti para nabi –tapi dia adalah raja. Axiomnya adalah mereka kagum atas peran yang terbalik. Maksud perbandingan menjadi jelas dalam analisa penggunaan masal. Mazmur 49, suatu mazmur hikmat, menggunakan kata kerja itu dalam ekspresi berulang yaitu manusia duniawi “is like” binatang yang binasa.
“The fathers eat the sour grapes,
but the children’s teeth are set on edge.” (Ezek. 18:2)
Perbandingannya jelas dalam kiasan; kebenaran umum diekspresikan melalui perkataan, bahwa anak secara tidak adil menerima hukuman dari orangtua.
Proverbs sangat rumit dalam tulisan Ibrani. Pelajar Alkitab harus menelitinya lebih lanjut, terutama saat mempelajari kitab seperti Amsal. Proverbs bukan kiasa utama dalam mempelajari Mazmur.
Type
sebuah ilustrasi ilahi yang dikiaskan sebelumnya dari sebuah realitas yang berhubungan (disebut antitype) (Bullinger, p. 768). Typology adalah sebuah bentuk prediksi nubuat, perbedaan utama adalah bagian itu hanya bisa dimengerti sebagai nubuat saat pemenuhan antitypenya sudah muncul sepenuhnya. Topik ini akan dibahas dalam catatan mengenai mazmur kerajaan.
“My God, my God, why have you forsaken me?” (Ps. 22:2 [1])
Kata-kata dari mazmur secara hiperbola menggambarkan penderitaan Daud, tapi secara histori menjadi nyata dalam Yesus. Beberapa dari ayat mazmur ini digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan penderitaan Yesus.


Symbol
Sebuah objek materi digantikan dengan sebuah kebenaran moral atau spiritual, sebuah tanda terlihat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tanda terlihat sebagai sebuah kemiripan tetap terhadap kebenaran spiritual.
“I will appoint you … a light to the nations.” (Isa. 42:6)
“Light” menjadi sebuah symbol bagi perintah rohani dan moral (dibandingkan dengan “darkness” diayat berikutny). Sebenarnya, symbol ini berasal dari sebuah kiasan pembanding.
Irony
Ekspresi pikiran dalam sebuah bentuk yang berlawanan (dari eironeia = dissimulation). Arti kata itu dibalik dengan menukarnya kedalam suatu wilayah semantic yang tidak pas dengan pembicara dan/atau subjek. Dengan menaruh kata itu kedalam suatu konteks yang tidak pas penulis menstimulasi sebuah respon mental (Bullinger, pp. 807 815).
Didalam komedi Yunani karakter yang disebut eiron adalah sebuah “dissembler” yang biasanya berbicara merendahkan atau dengan sengaja berpura-pura tidak pintar dari yang sebenarnya, tapi menang atas alazon—si sombong yang bodoh dan menipu diri. Pada sebagian besar penggunaan kritisnya yang beragam istilah “irony” memiliki arti akarnya dissimulation, atau sebuah perbedaan antara apa yang dikatakan dengan yang sebenarnya (Abrams, A Glossary of Literary Terms).
“Where are their gods, their rock in whom they trusted?” (Dt. 32:32)
Kata “rock” (sebuah hypocatastasis menunjukan kekuatan dan stabilitas) disini digunakan dengan maksud berlawanan. Ilah mereka kekurangan stabilitas dan tidak bisa diandalkan.
“Cry louder, for he is a god.” (1 Kings 18:27)
Jelas, Elijah tidak percaya kalau Baal adalah Tuhan, karena kalau dia adalah allah mereka tidak perlu berteriak lebih keras. Maksud dari ironi adalah mereka seharusnya tahu kalau dia bukan allah, dan berhenti berseru kepadanya. Seluruh baris juga menjadi contoh dari ejekan (lihat dibawah).
Chleuasmos
Mengejek, sebuah ekspresi perasaan melalui ejekan (Bullinger, p. 942).
“He who sits in the heavens laughs,
The LORD holds them in derision.” (Ps. 2:4)
Selain membentuk chleuasmos, baris ini sangat anthropomorphic, baik dalam ekspresi sitting dan laughing/mocking. Baris ini bermaksud mengatakan kalau Tuhan melihat rencana sia-sia mereka sangat menggelikan.
Kiasan Melibatkan Penambahan atau Perluasan
Parallelism
Baris Paralel, hubungan satu ayat atau baris dengan lainnya (untuk pembahasan utuh lihat pendahuluan mengenai Mazmur). Hati-hati dalam menggunakan buku Bullinger karena dia membahasnya secara berbeda (pp. 349 362). Kita akan mengikuti klasifikasi yang diberikan dalam tafsiran Mazmurnya Anderson.
Repetisi
Repetisi dari kata yang sama atau kata-kata dalam bagian itu. Fenomena ini memiliki banyak variasi; dan ekspositor harus memberitahu tipe dan tujuan dari repetisi (lihat Bullinger, pp. 189-263, merupakan bagian agak diperluas).
“Whom shall he teach knowledge … for it is precept upon precept, precept
upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little … .” (Isa. 28:10)
“My God, my God, why have You forsaken me?” (Ps. 22:2[1])
Intensnya pathos dari ayat ini diperluas oleh repetisi melebihi apa yang dibawa oleh ekspresi orang itu. Perhatikan juga ironinya --my God should not be forsaking me.
Paronomasia
Repetisi kata-kata yang mirip bunyinya dan seringkali juga dalam arti atau asal mula (Bullinger, pp. 307-320). Jika kata-kata itu secara etimologis berhubungan, maka itu merupakan sebuah paronomasia dalam arti klasik; jika kata-kata itu tidak begitu berhubungan, maka itu merupakan sebuah paronomasia longgar, atau, permainan kata phonetic. Anda perlu bekerja dengan bahasa Ibrani untuk melihat kiasan ini.
“Now the earth was waste and void.” (Gen. 1:2)
Dua kata itu adalah tohu wabohu, sebuah permainan kata phonetic. Mereka terdengar seperti berhubungan, tapi berasal dari kata-kata yang berbeda. Frase yang mudah diingat membantu ingatan dan mengatur pasal itu.
“Therefore, the name of it was called Babel, because there the LORD confused (balal, i.e., turned into a babble) their language” (Gen. 11:9).
Nama Babel secara etimologis tidak berhubungan dengan kata kerja Ibrani balal, “to confuse”—mereka adalah bahasa berbeda. Bab-ili adalah sebuah kata Babilonia yang berarti “gate of God”; tapi kata kerja dalam Ibrani menangkap bunyi nama itu dan memberi komentar mengenainya dalam konteks.
Hyperbole

Penggunaan istilah berlebihan untuk menekankan akibat; artinya lebih dari makna literalnya (Bullinger, pp. 423 428).
• “The cities are great, and walled up to heaven.” (Deut. 1:28)
Maksud dari pernyataan itu adalah kota-kota itu sangat tinggi, luar biasa.
• “I am worn out from groaning;
all light long I make my bed swim with weeping
and drench my couch with tears.” (Ps. 6:6).
Membanjiri dan membasahi tempat tidur dengan air mata mungkin secara literal tidak benar. Tapi hal itu menunjukan satu malam dengan sakit yang sangat dan tangisan yang tak terkontrol.


Kiasan Melibatkan Penghapusan atau Supresi
Ellipsis
Penghapusan, penghapusan satu kata atau kata-kata dalam sebuah kalimat (Bullinger, pp. 3 113).
“When you shall make ready [ ] upon your strings.” (Ps. 21:13[12])
“Your arrows” tidak ada dalam teks; itu seharusnya diberikan dari konteks. Terkadang kata-kata ditanggalkan karena tidak diperlukan konteks; atau ditanggalkan untuk penekanan, seperti dalam contoh berikut.
“there is in my heart [ ] like a burning fire” (Jer. 20:9b).
NIV memberi subjek yang dihapus: “your word is in my heart.” Konteksnya menunjukan kalau inilah subjek yang benar dan terpenting.
Aposiopesis
Diam yang tiba-tiba, berhenti berkata-kata, dengan diam yang tiba-tiba (dalam kemarahan, duka, depresiasi, janji) (Bullinger, pp. 151-154).
“My soul is greatly troubled; but You, O LORD, how long ?” (Ps. 6:3)
Kalimat itu tidak lengkap karena emosi yang intens terlibat. Pemazmur berhenti dalam kalimat ini dan menyerahkan semuanya dalam pemeliharaan TUHAN. Contoh lain adalah Yesaya 1:13 yang menyatakan TUHAN “kapok” dengan kepura-puraan ibadah Israel –walaupun NIV memuluskannya sedikit.
Erotesis
Disebut juga Pertanyaan Retoris, bertanya tanpa mengharapkan jawaban (untuk mengekspresikan penegasan, demonstrasi, kekaguman, pemujaan, keinginan, penolakan, keraguan, permohonan, larangan, kasihan, teguran, ratapan, absurditas –anda harus memutuskan yang mana maksudnya [lihat contoh-contoh dalam buku Bullinger]). Melalui penggunaan kiasan kita berusaha membujuk pendengar untuk mengadopsi sudut pandang. Respon yang diinginkan harus ditebak dan diuji dari komposisi itu (Bullinger, pp. 943 956).
“Is anything too hard for the LORD?” (Gen. 18:14)
Maksud pertanyaan adalah tidak ada yang “too hard” (literalnya “marvelous, wonderful, surpassing”). Bentuk pertanyaan itu digunakan untuk mendesak Abraham dan Sarah menyadari maksudnya.
“Who can find a virtuous woman?” (Prov. 31:10)
Maksudnya adalah membangkitkan sebuah perasaan menginginkan sesuatu yang begitu jarang; ini bukan sebuah pertanyaan literal yang harus dijawab. “Virtuous” dalam baris itu agak kurang tepat untuk kata Ibrani khayil, kecuali kita berpikir dalam istilah kebajikan.
“Why do the nations rage?” (Ps. 2:1)
Pemazmur mengekspresikan kekaguman, mungkin juga kemarahan, bahwa bangsa-bangsa mau memberontak melawan TUHAN.

Alkitab banyak memberi sumbangan kepada kesusasteraan dunia terutamanya dari segi penulisan puisi,menganalisis sesebuah puisi, dan beberapa gaya bahasa yang mesti digunakan dalam menghasilkan sesebuah puisi yang benar-benar berkualiti dan mantap seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur. Malahan juga teknik penulisannya juga harus dicontohi seperti penulis-penulis yang banyak menulis Alkitab terutamanya Paulus atau Saul yang berjaya menghasilkan sebuah Alkitab yang dapat diterima oleh masyarakat seluruh dunia.

SEJARAH PERKEMBANGAN NOVEL ( 1960-an )

Perkataan “novel” banyak maksud dan dapat dibahagikan kepada dua iaitu “novel kecil” yang dikenali sebagi novella dan “novel besar” yang dipanggil novel. Semua cerita yang panjangnya sederhana atau yang sangat panjang semuanya boleh terangkum dalam satu dan dikenali sebagi novel. Kemuncunlan karya-karya sastera seperti novel-novel Melayu sejak tahun-tahun 1920an hingga akhir-akhir tahun 1960an dengan membawakan isu, pemikiran dan dan juga gaya bahasa dan teknik penceritaan tersendiri dan sesuai pada kontek zamannya, sebenarnya telah menjadi dasar (model) dan kovensi kepada proses penciptaan bentuk novel yang kukuh kepada pengarang-pengarang novel Melayu yang mula brkarya pada dekad 40an hingga dekad 60an. Dalam aspek teknik penceritaan yang terdapat pada novel-novel Melayu awal, memang tidak dapat dinafikan terdapatnya unsur-unsur pembaharuan yang (reformasi) yang diungkapkan oleh pengarang novel Melayu (kecuali Ishak Haji Muhammad) yang telah mula berkarya pada tahun-tahun 1950an dan 60an seperti A. Samad Said, Salmi Manja, Hamzah Hussien, Shahnon Ahmad, Ahmad Boestaman (Ruhi Hayat), Azizi Haji Abdullah, S.Othman Kelantan, Hassan Ali, A. Samad Ismail, Hamidah Hassan, Khadijah Hashim dan Hassan Ibrahim.

Dengan terbitnya novel Rumah Itu Dunia Aku (1951), Musafir (1959), dan Salina (1961) hingga kini telah menimbulkan beberapa pandangan dan pendapat yang berbeza, sama ada dari segi kriteria penilaian mahupun dari segi isu yang menjadi pemikiran (merangkumi isu akhlak dan moral) serta teknik penceritaan yang diterapkan oleh pengarangnya. Contohnya novel Salina yang telah diangkat oleh Panel Penilai (1958) sebagai pemenang hadiah penghargaan saja itu jauh lebih berhasil sama ada dalam aspek tema dan persoalan yang diolah mahupun dalam aspek struktur penceritaan berbanding dengan novel Musafir yang diangkat sebagai pemenang kedua.


Perkembangan Novel Tahun 1960-an

Perkembangan novel-novel malaysia dikatakan mengalami zaman kegemilangannya dalam tahun-tahun 1960-an. Ini dianggap sebagai benar, kerana wujudnya alasan-alasan yang jelas dan kuat. Alasan-alasan tersebut paling banyak, terlihat dalam latar belakang corak perkembangannya yang demikian bertumpukan hampir keseluruhannya hampir kepada perubahan besar yang berlaku dalam aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi negara. Perubahan ini turut mempengaruhi perkembangan dan kemajuan kegiatan penulisa novel tahap itu ,maksudnya perubahan ini, telah menimbulkan sebab dan alasan besar yang memberikan dorongan-dorongan yang lebih mantap dan segar kepada kegiatan penghasilan jenis sastera novel.

Antara sebab –sebab yang utama dapat disebutkan sebagai berikut. Pertama ialah pendaulatan bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan; kedua ,tertubuhnya berbagai-bagai institusi kesusasteraan; ketiga adanya peningkatan dan pendidikan pengarang; keempat bertambahnya jumlah penaung kesusasteraan; dan kelima, lahirnya gejala-gejala baharu dalam masyarakat dan negara yang baru merdeka.

Tahun-tahun 1960-an ialah tahun-tahun gerakan mengisikan kemerdekaan negara. Salah satu pengisian tersebut, yang dianggap sebagai penting dan segera dilaksanakan, adalah langkah mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan. Kerana maksud inilah maka tertubuhnya Dewan Bahasa Dan Pustaka dalam tahun 1956 dan bergerak cergas dalam tahun–tahun 1960an untuk memenuhi matlamat dan fungsinya sebagai institusi pembina serta pengembangan utama bahasa dan kesusasteraan negara. Dalam pelaksanaan memantapkan fungsinya itu, Dewan Bahasa Dan Pustaka telah mengadakan berbagai-bagai penyelidikan dan penerbitan tentang bahasa dan kesusateraan. Penciptaan hasil-hasil kesusasteraan dipertingkatkan bukan sahaja dari segi kuantitinya. Ekoran daripada tujuan ini maka tiga peraduan mengarang novel telah dilaksanakan semenjak awal dekad 1960an, iaitu dalam tahun 1958, 1962, dan 1967.

Dalam pada itu juga, peraduan mengarang yang dianjurkan pada masa itu telah memberikan kesan yang baik terhadap kehidupan penulisan novel sepanjang dekad tersebut. Hasilnya ialah lahirnya beberapa buah novel yang baik dan tinggi nlainya seperti Salina,. Lingkaran, Merpati Putih Terbang Tinggi, Pulanglah Perantau dan Interlok. Ini seterusnya menjadi sebab munculnya ramai pengarang baru yang gigih dan berbakat besar.

Pada tahun 1960an, pengarang-pengarang novel lebih menumpukan novel-novel berunsur politik. Hal ini dianggap menarik sesuatu yang menarik dan merupakan sesuatu pembaharuan jika dibandingkan dengan isu-isu dan pemikiran yang diungkapkan dalam novel-novel yang berunsur politik sebelumnya seperti novel Anak Mat Lela Gila dan Putra Gunung Tahan. Secara kasar dalam novel-novel sebelum tahun-tahun 1960an iaitu sebelum Tanah Melayu Mencapai Kemerdekaan isu-isu dan pemikiran yang berunsur politik itu lebih merupakan suara hati nurani pengarangnya yang berjiwa nasionalis (kebangsaan) untuk menuntut kemerdekaan tanahair dan mendapatkan hak-hak dan keadilan dalam aspek-aspek tertentu sama ada dari segi sosioekonomi dan, sosiopolitik, dan sosiobudaya daripada pihak penjajah Inggeris dalam bentuk wacana yang simbolik sifatnya, supaya tidak dapat dikesan maknanya dengan mudah oleh penjajah, namun diharapkan dapat dimengertikan oleh pembaca sealiran perjuangan dengan pengarang.

Namun dalam novel-novel berunsur politik pada dekad 60an itu, pada keseluruhannya isu-isu dan pemikiran yang dimunculkan tidak lagi ditumpukan kepada suara-suara menuntuk kemerdekaan daripada penjajah Inggeris kerana negara memeng sudah merdeka (31 Ogos 1957) dan ancaman daripada pihak komunis terhadap kerajaan dan rakyat jelata pun telah semakin lenyap. Justeru, sebagai altenatif pengarang-pengarang novel tersebut mengarahkan pula daya kepengarangan dan kreativitinya kepada isu-isu semasa yang berlaku dalam masyarakatnya pada waktu itu, di samping isu-isu masa lalu yang masih segar dalam ingatan (lantaran dialami) atau yang telah menjadi bahan sejarah yang ada mengandungi dan dibayangi unsur-unsur politik itu.

Sesuatu hal yang menarik dalam penyuaraan unsur-unsur berbau politik ini ialah tentang “keberanian” pengarang-pengarang tersebut yang mengutarakan unsur-unsur yang memang belum pernah disuarakan sebelumnya, umpamanya unsur-unsur rasuah, kejatuhan dan kehancuran tokoh-tokoh dalam sesebuah parti, penyelewengan, kecurangan, perebutan kuasa, penipuan dan tohmah demi kepentingan diri dan sebagainya seperti yang diungkapkan oleh Alias Ali dalam novel Krisis, Arena Wati dalam novel Lingkaran dan novel Jalan Malam ke Ibu Kota, Shahnon Ahmad dalam novel Menteri dan Perdana, Hassan Ibrahim dalam novel Tikus Rahmat dan Ruhi Hayat dalam novel Garis Hitam Membelah Langit.

Jumlah Dan Ciri-Ciri Novel Tahun 1960an

Jumlah buku yang dihasilkan adalah sebanyak 238 buah iaitu dihasilkan oleh pengarang-pengarang sama ada yang sudah bergiat sebelumnya dan terus bergiat disepanjang dekad tersebut. Mahu pun mereka yang memang sudah menceburkan diri pada tahun 1960an itu.

Jumlah yang agak besar ini, kita dapat meletakkan dua kategori utama. Pertama, kategori novel peraduan. Kedua, kategori novel bukan peraduan. Daripada kedua-dua kategori ini, terdapat berbagai corak-corak novel yang terhasil; antaranya yang terpenting ialah corak novel kemasyarakatan, politik, perang (darurat) dan sejarah .

Ditinjau dari segi mutunya, ternyata bahawa novel-novel dekad 1960an memperlihatkan kemajuan, baik pada temanya mahupun pada teknik penulisnya. Kita dapat melihat perkembangannya dari segi temanya lebih beragam, besar dan bermakna; ia menyentuh kehidupan masyarakat juga individu, baik pada peringkat lahir mahupun batin. Dengan penerokaan pada tema-tema kehidupan batin manusia, maka novel-novel tahun 1960an dapat dikatakan sudah mula memberikan perhatian untuk memasukan unsur-unsur psikologi yang berkesan. Pendedahan dan pelukisan watak menjadi semakin baik dan hidup dengan kemasukan unsu tersebut. Shanon Ahmad, umpamanya dapat memanfaatkan unsur ini dengan amat berkesan dalam novel-novelnya yang bertajuk Terdedah (1965), Ranjau Sepanjang Jalan (1966), Protes (1967), dan Menteri (1967). Demikian juga yang terlibat pada A.Samad Said melalui dua buah novelnya yang terkenal, iaitu Salina(1961), dan Sungai Mengalir Lesu ( 1957 ). Anas K.Hadimaja bersama-sama S. Othman Kelantan pula mengunakan unsur ini untuk dihubungkan dengan soal-soal kepercayaan dan keagamaan seperti yang dilihat dalam novel Jalan Pulang (1966) dan Pernentangan ( 1967 ).

Pemakaian gaya bahasa dilihat mengalami perubahan yang besar dalam novel-novel dekad 1960-an ini. Gaya bahasanya lebih mantap, segar dan berkesan.Masing-masing mampu untuk memperlihatkan gaya bahasanya, lebih mantap, segar dan berkesan. Masing-masing mampu untuk memperlihatkan gaya bahasanya yang tersendiri, yang berbeza dengan pengarang-pengarang lain.Pemakaiannya tidak dilakukan secara sembarangan, kecuali nutuk disesuaikan dengan corak tema dan watak yang dikemukakan. Bahasa kiasan banyak dicipta, dan ciptaan itu hampir keseluruhan bersifat asli, sesuai dan menarik. Shanon Ahmad merupakan novelis yang paling berjaya dan banyak menimbulkan bahasa kiasan.Bahasa kiasan ini dapat memberi sumbangan yang besar dalam memperjelas dan menghidupkan gambaran, di samping peranannya untuk memperkayakan gaya bahasa penulisan novel.


Selain itu, kemajuan juga turut dilihat pada teknik penulisannya. Kebanyakan pengarang tidak lagi menggunakan teknik lama, atau meniru daripada gaya penulis-penulis lain, khususnya dalam aspek pengolahan cerita dan pendedahan watak. Masing-Masing pengarang cuba membawakan teknik-teknik baru yang diperoleh daripada pengalaman dan pembacaan kesusasteraan Barat. Demikianlah maka terlihat teknik-teknik baru seperti aliran kesedaran (stream of consciousness ), monolog dalaman (interior monologue), imbas kembali dan imbas muka, digunakan dengan meluasnya dalam novel-novel ciptaan tahun 1960an.

Pengarang-Pengarang Novel 1960an

Antara pengarang-pengarang yang benar-benar menempatkan namanya dan jalur perkembangan kesusasteraan Melayu bukan sahaja pada tahun-tahun 1960an, malah seterusnya hingga dekad 70an hanyalah beberapa orang sahaja seperti Shanon Ahmad, A. Samad Said, Arena Wati, S. Othman Kelantan, dan Abdullah Hussain. Di samping itu, terdapat juga pengarang-pegarang yang berpotensi dalam pengolahan tema dan penerapan teknik penceritaan tersebut yang hanya menciptakan sebuah novel lantas mengundurkan dirinya umpamanya Ali Ahmad (Alis Murni) yang menghasilkan novel Letusan (1963), Hassan Ibrahim yang menghasilkan novel Tikus Rahmat (1963), Hamidah Hassan yang menciptakan novel Meniti Pelangi (1964) dan juga Abdul Wahab Ali yang hanya menghasilkan dua buah novel iaitu Pemburu (1968) dan Angin Hitam (1968).

kemunculan novel Salina kemudian diikuti oleh Bulan Tak Bermadu di Fatehpur Sikri (1966) dan Sungai Mengalir Lesu (1967) telah melonjakan nama A.Samad Said dalam arena novel Melayu pada dekad 60an itu, begitu juga dengan Rentung (1965), Terdedah (1965), Protes (1967), Menteri (1967), Perdana (1969), Ranjau Sepanjang Jalan (1966), dan novel Pengertian (1966), Penentangan (1967), dan Angin Timur Laut (1969), telah menaikan imej Shanon Ahmad dan S.Othman Kelantan. Perbezaannya ialah A.Samad Said muncul sebagai pengarang novel melalui Sayembara (peraduan) mengarang , kemudian disokong pula dengan pandangan beberapa orang sarjana dan Pengkritik, sedangkan Shanon Ahmad dan S.Othman Kelantan tidak pernah diangkat oleh sesuatu peraduan dan sayembara, nama mereka berdua secara langsung ditonjolkan oleh pengkaji-pengkaji dan pengkritik-pengkritik novel dari dalam mahu pun dari luar negara pada waktu itu. Novel-novel Shanon Ahmad dan S.Othman Kelantan yang diterbitkan pada dekad 60an itu paling kerap mendapat tanggapan dan kritikan sama ada bersifat positif mahu pun negatif.

Keadaan ini terjadi munkin disebabkan pemikiran dan persoalan-persoalan serta latar dan suasana kemsyarakatan yang diungkapkan oleh kedua-dua pengarang ini berbeza dengan pemikiran dan persoalan-persoalan serta latar dan suasananya yang diungkapkan oleh pengarang-pengarang lain sebelumnya. Kedua-dua pengarang yang berlainan daerah asalnya ini, Shanon dari Utara Semananjung Tanah Melayu dan S.Othman Kelantan dari Timur Semenanjung Tanah Melayu dengan penuh rasa kesedaran dan tanggungjawab moral mencitrakan tentang kehidupan masyarakat tani dan nelayan yang berlatarkan desa yang jauh daripada menikmati kemudahan-kemudahan asas yang seharusnya dinikmati bersama seperti kemudahan perhubungan awam, perkhidmatan kesihatan dan sebagainya. Sebagimana yang digambarkan oleh Shanon Ahmad dalam Ranjau Sepanjang Jalan dan S.Othman Kelantan dalam Angin Timur Laut.

Tema dan Persoalan

Pada tahun 1960an, dari segi pengungkapan tema dan persoalan-persoalan yang berhubung dengan sosioekonomi dan sosiobudaya, beberapa orang pengarang novel pada dekad 60an, mereka dengan berani menanggapi, mencerna dan mengungkapkan persoalan-persoalan yang menyentuh tentang senario sosiopolitik di tanah air dalam pengertian yang luas dan sama ada yang bersifat semasa mahu pun yang telah menjadi bahan sejarah.

Antara pengarang-pengarang itu ialah Shahnon Ahmad, Ruhi Hayat, A.Samad Ismail, Arena Wati, Alias Ali, dan Hassan Ibrahim. Sehinggakan novel-novel yang mereka hasilkan dapat dilabelkan dalam ketegori novel-novel politik. Antaranya ialah Perdana, dan Menteri karya Shahnon Ahmad, Garis Hitam Membelah Langit (1966), Sorong Makan Tarik Makan (1967), Api dan Air Mata (1968), Api Itu Masih Membara (1968) dan Merangkaklah Senja Menutup Pandangan (1964) karya Ruhi Hayat.


NOVEL KEMASYARAKATAN

Novel-novel bercorak kemasyarakatan banyak ditulis pada dekad 1960-an. Persoalan yang dibawa adalah berkaitan dengan kehidupan masyarakat antaranya kemiskinan, kehilangan pimpinan, krisis moral dalam kalangan pemimpin dan anak muda, kehidupan rumah tangga dan pelacuran.antara pengarang yang yang melibatkan diri dalam menggarap persoalan ini adalah seperti Shahnon Ahmad, Ruhi Hayat, Abdullah Hussain, Yahya Samah, Salmi Manja, dan Khadijah Hashim.

Shahnon Ahmad merupakan salah seorang pengarang novel yang terkuat pada dekad 1960-an. Beliau telah menghasilkan enam buah novel antaranya ialah Rentong(1965), Terdedah(1965), Ranjau Sepanjang Jalan(1966), Protes (1967), Menteri(1967), dan Perdana (1969). Novel yang paling berjaya ialah Ranjau Sepanjang Jalan.
Novel Ranjau Sepanjang Jalan mengisahkan kehidupan miskin masyarakat tani di kedah, yang di gambarkan melalui sebuah keluarga di sebuah kampung. Kekuatan novel ini terletak pada dua perkara utama iaitu jalinan plot yang cerita yang kemas dan pemakaian bahasanya yang hidup dan segar. Novel ini adanya pemeliharaan pada kesatuan jalan cerita yang diperoleh daripada pemilihan dan penyusunan peristiwa-peristiwa yang sesuai dan berkesan. Moral ceritanya dapat ditonjolkan dengan berkesan.keistimewaan pada gaya bahasanya pula adalah kerana beberapa hal. Pertama, terlihat pada pembentukan ayat-ayatnya yang pendek tetapi padat dan bertenaga.kedua bahasa kiasan banyak ditimbulkan dalam bentuk yang asli. ketiga perulangan juga agak kerap digunakan untuk tujuan-tujuan penegasan dan keberkesanan, contohnya petikan cerita yang menunjukkan penggunaan bahasa sedemikian:

“Lahuma mengancingkan giginya atas bawah. Duri dalam daging mendesak-desak menghiris daging reput.berdenyut-denyut bisanya hinggakan Lahuma mengalah juga. Dan perasaan kekalahan itu diiringi dengan keluhan memanjang. Dia menunduk dan mengurut manja pada cabuknya. Dia merebahkan badan di atas lantai. Dia beralih ke kanan.Dia membongkok-bongkokkan kaki sakitnya. Dia meronta-ronta kesakitan. Dia bingkas duduk.dia tidur. Bingkas duduk lagi.tidur lagi.Dan kesakitan itu mengamuk juga tanpa sebarang simpati.”
(Shahnon Ahmad,1972:70)


Keempat dan terakhir, dialog yang ditimbulkan kebanyakan dapat menggambarkan berbagai-bagai perasaan watak. Dengan memiliki keistimewaan beginilah maka Ranjau Sepanjang Jalan menjadi salah sebuah novel yang terkuat dan teristimewa pada dekad 1960-an.

Seorang pengarang wanita yang turut menghasilkan novel kemasyarakatan ialah Khadijah Hashim. Selama dekad 1960-an, beliau telah menghasilkan dua buah novel iaitu Badai semalam(1968), dan Jalan Ke Kubur(1969). Daripada dua buah novel tersebut, Novel Badai Semalam dapat dianggap sebagai paling berjaya. Badai Semalam memaparkan kisah perjuangan wanita yang bercita-cita besar untuk mendapatkan pendidikan tinggi sehingga peringkat universiti.


Kekuatan novel ini terletak pada kemampuan pengarang untuk mengemukakan teknik yang dapat menimbulkan minat pembaca secara berterusan. Pembaca dapat dibawa untuk serta merasakan perasaan dan fikiran watak melalui gambaran dialog luaran dan dalaman yang hidup. Watak utama utama berjaya didedahkan sebagai watak pusat yang merangkai segala peristiwa yang berlaku dalam diri dan di luar persekitarannya. Ini berpadanan pula dengan corak plotnya yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang cemas dalam hubungannya dengan penghambatan hidup yang duka dengan pemenuhan cita-cita yang murni. Tambahan pula bahasanya lancar, indah dan sesuai dengan corak persoalan yang ingin disampaikan.

Novel Perang

Bersama-sama dengan penulis novel kemasyarakatan, muncul pula novel-novel yang bertemakan perang. Novel perang ini lebih mendedahkan persoalan daripada kesan perang dunia kedua yang dirasai oleh masyarakat. Pada dekad 1960-an ini, novel perang banyak dihasilkan oleh A.Samad Said. A.samad Said menjadi pengarang novel yang paling berjaya apabila terbitnya novel Salina pada tahun 1961, yang sesungguhnya ditulis untuk “peraduan mengarang novel” anjuran Dewan Bahasa Dan Pustaka pada tahun 1958. Beliau juga ada menghasilkan dua buah novel lagi iaitu Bulan tak bermadu di Fatehpur Sikri(1967) dan sungai mengalir lesu (1967).

Keistimewaan novel salina sebagai sebuah novel melayu yang yang paling berhasil tidak dapat disangkal lagi. Profesor A.Teeuw, seorang pengkaji sastera Indonesia dan Melayu dari Belanda yang terkenal, pernah menyebut bahawa salina memiliki mutu penciptaan novel yang bertaraf antarabangsa. Novel ini mengisahkan kehidupan sebahagian daripada mangsa-mangsa Perang Dunia Kedua di sebuah perkampungan kecil di Singapura bernama kampung kambing. Antara mangsanya ialah Siti Salina yang berasal daripada keluarga saudagar intan berlian tetapi terkorban dalam peperangan. Kerana desakan hidup siti salina yang memang berwajah jelita terpaksa menjadi pelacur biarpun dirinya berpelajaran.


Kekuatan novel salina terletak pada kemampuan pengarangnya memberikan pelukisan yang terperinci dan hidup terhadap watak yang terlibat dengan peristiwa serta suasana yang melingkunginya. Ini berjaya dilakukan oleh adanya penggunaan teknik yang berkesan dalam aspek-aspek dialog, lintasan kembalidan imbas muka. Dialog diadakan untuk berfungsi dalam pelbagai hal, iaitu untuk membina plot, membentuk fikiran dan sikap watak serta menonjolkan tema.

Peristiwa-peristiwa pula terbina dan tersusun dalam cara yang penuh dengan daya ketegangan melalui penggunaan teknik-teknik lintasan kembali dan imbas muka yang silih berganti. Dalam monolog dalaman yang turut diturutkan, terdedah dengan adanya peribadi dan konflik watak di samping membina peristiwa-peristiwa tertentu yang dialami watak. Demikianlah maka novel Salina dikatakan sebagi telah memberikan arah terbaru dalam perkembangan yang pelbagai dalam teknik-teknik moden; ia berhasil memperlihatkan sesuatu perubahan dan penyimpangan yang radikal terhadap struktur penciptaan novel-novel Melayu.

Novel Politik

Novel yang bertemakan politik pula diertikan sebagai novel yang membicarakan persoalan tentang corak politik tanah air dan tokoh-tokoh politik yang terlibat dengan pergerakan parti-parti politik. Novel politik ditulis oleh Arena Wati dan Alias Ali.

Novel-novel politik pula dihasilkan oleh pengarang daripada kalangan wartawan seperti A.Samad Ismail dan Alias Ali. Dua buah novel politik yang berjaya ditulis dengan agak baik oleh dua pengarang tersebut ialah Kail Panjang Sejengkal (1967) dan krisis (1966). Antara kedua-dua novel ini ternyata novel krisis lebih berhasil.

Novel Krisis membentangkan kisah konflik tokoh-tokoh pemimpin parti politik semasa menghadapi pilihan raya di pekan baru, Terengganu pada tahun 1959. Parti yang terkuat di pekan tersebut ialah Parti Srikala dengan ketuanya Syed Kidam yang menjadi ahli yang terhormat. ketua itu mendapat tentangan daripada Jabar, ahli jawatan kuasa parti tersebut. Lalu Syed kidam memecat Jabar kerana risau pengaruh Jabar yang kuat. Pada pilihan Raya seterusnya Jabar yang memasuki parti Ikhwan telah bertanding menentang Syed kidam. Semasa berkempen, kedua-dua mereka menggunakan cara kotor. Akhirnya kemenangan berpihak kepada Jabar atas bantuan Lebai Ismail yang menimbulkan isu-isu agama semasa berkempen.

Novel ini menarik kerana ia berhasil memperlihatkan suatu cara perlaksanaan demokrasi di sebuah daerah perkampungan kecil yang kebanyakan rakyatnya tidak memahami sepenuhnya erti demokrasi. Novel ini mengutamakan urutan plot yang sederhana dengan susunan peristiwa-peristiwa yang berbentuk kronologi; peristiwa-peristiwa adalah menarik sehingga dapat menjadikan ketegangan yang memanjang sehingga kepada pengakhiran cerita. Ini diperkuat pula dengan keberhasilan pengarang menggunakan sudut pandangan objektifnya. Pengarang dalam cerita ini hanya bertindak sebagai pemerhati dengan peranannya dibataskan untuk melukiskan hanya apa yang dapat diperhatikan sahaja. Dengan cara sedemikian, pengarang berjaya menimbulkan unsur saranan dalam setiap pelukisan yang dikemukakan, yang memberikan sifat keistimewaan sesungguhnya pada novel Krisis ini.

NOVEL SEJARAH

Novel yang berkaitan dengan novel politik yang turut tertulis dalam dekad 1960-an ialah novel sejarah. Novel corak ini banyak di hasilkan oleh pengarang veteran Harun Aminurrashid. Beliau telah menghasilkan enam buah novel, empat daripadanya adalah novel sejarah. karya-karyanya ialah Anak panglima Awang(1969), Nur Dan Ros(1962),Tun Mandak(1963), Gugur Di lembah Kinabalu(1965), Simpang Perinang(1966),dan Wan Derus(1966). Daripada jumlah ini, Gugur di lembah kinabalu dapat dianggap sebagai novel sejarah Harun Aminurrashid yang paling berjaya dalam dekad 1960-an.

Novel Gugur di lembah Kinabalu melukiskan perjuangan sebilangan perwira bumiputera negeri Sabah, yang diketuai oleh orang kaya Mat Salleh, menentang penjajah inggeris. Dalam pelukisan perjuangan inilah disingkapkan kembali sejarah permulaan kekuasaan perjuangan inggeris di Sabah dan di Negara-negara Asia tenggara yang lain termasuk Brunei, Sarawak, dan Labuan. Malah di dalamnya turut diperkaitkan Kesultanan Sulu yang menguasai Sabah pada zaman dahulu.

Keistimewaan novel ini adalah kejayaan pengarang menyerlahkan semula perjuangan anak negeri sabah terhadap kekuasaan penjajah inggeris. Persoalan-persoalan tentang kehidupan dan kebudayaan penduduk-penduduk bumiputera sabah turut dipaparkan dengan penulisan yang menarik. Semuanya terpancar melalui jalinan plot yang mudah diikuti, tetapi penuh daya tegangan dan daya bahasa yang lancar dan bertenaga.

Sumbangan dan Peranan Badan Penerbitan

Sumbangan dan peranan yang tidak putus-putus yang diberikan oleh institusi-institusi atau badan penerbit awam dan swasta pada tahun 1960an sangat mendorong pengarang-pengarang menghasilkan karya mereka. Antara badan-badan penerbit itu ialah The Sentosa Store, Segamat Press, Annies Printing Works, Dewan Bahasa dan Pustaka, Pustaka Nasional, H.C Muhammad Abdul Rahman, Pustaka Gunung Tahan, Penerbitan Utusan Melayu, Geliga Ltd, Timur Press, Penerbitan Pena sdn. Bhd, Penerbitan Pustaka Antara, Saudara Sinaran Bhd, dan lain-lain.

Badan penerbit lain ialah Oxford University Press, Federal Publications dan penerbit kecil seperti Pustaka Murni Kelantan, Penerbitan Menara, dan BI-Karya di Kuala Lumpur, yang tidak mahu ketinggalan untuk menerbitkan karya-karya novel. Penglibatan penerbit-penrbit ini, yang bersedia menerbitkan karya-karya tersebut, memberikan dorongan yang besar kepada pengarang-pengaran novel untuk terus menghasilkan karya mereka. Karya-karya yang dihasilkan dapat dirasakan sebagi telah memperoleh jaminan untuk diterbitkan, penat lelah dan pemikiran mereka mendapat perhatian serta pengharapan, malah diberi imbuhan sejumlah royalti yang agak menyenangkan. Semua ini berpadu untuk menghidupkan inisiatif pengarang dalam penghasilan yang segera lagi banyak novel.

Jabatan Pengajian Melayu di Universiti Malaya – yang mula tertubuh pada tahun 1953 di Universiti Malaya Singapura, dan kemudian pada tahun 1959 di Universiti Malaya, Kuala Lumpur memberikan sumbangan ke arah ini dengan menyediakan pengarang dan pengkritik novel yang berwibawa seperti Mohd. Taib Osman, Ismail Hussien, Syed Husin Ali, Hassan Ibrahim, Ali Haji Ahmad, Abu Bakar Hamid dan Kassim Ahmad.

Persatuan dan pertubuhan penulis yang mekar tumbuh dalam dekad ini juga memainkan peranan yang bukan sedikit terhadap penggalakan penulisan novel ini. Badan yang paling aktif ialah PENA; iaitu telah mengadakan berbagai-bagai kegiatan sastera seperti ceramah, forum, kelab kritik dan bengkel-bengkel penulisan. Malah sebuah jurnal kesusasteraan berjudul Penulis turut diterbitkan untuk memutkan tulisan-tulisan kajian dan kritikan tentang novel bersama-sama bentuk sastera lainnya.

Bagaimanapun lantaran sebab-sebab tertentu seperti pengurusan dan kewangan serta kerugian yang ditanggung lantaran pulangan yang tidak memuskan berbanding dengan kos penerbitan, tambahan pula sebagaimana yang kita sedia maklum pemasaran terhadap sesebuah novel yang baru diterbitkan pada waktu itu agak lembap, ini menyebabkan kebanyakan penerbit terutamanaya kepunyaan individu (swasta) di atas sudah tidak beroperasi lagi. Kecuali penerbit yang benar-benar kukuh pengurusan dan kewangannya yang bertahan dan terus berperanan selepas dekad 60an itu, mlalah ada yang hingga dekad 90an seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan Penerbitan Utusan Melayu.

Sebagai sebuah institusi penerbitan kerajaan tentu sahaja Dewan Bahasa dan Pustaka tidak menghadapi hambatan yang besar dari segi kewangan dalam pembiayaan penerbitan sesebuah novel itu sejak mula ditubuhkan hinggalah sekarang. Tanpa peranan dan sumbangan besar yang diberikan oleh badan-badan penerbit itu tentu saja skrip-skrip novel yang dihasilkan dengan jumlah yang relatif banyak itu sama ada hasil daripada sesuatu peraduan mengarang seperti yang telah dibincanagan mahu pun yang bukan sudah pastilah khalayak pembaca dan pengkaji kesusasteraan melayu khususnya novel tidak mungkin membaca dan membincangkan tentang perubahan-perubahan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengarang-pengarangnya, baik dalam aspek pemikiran (tama dan persoalan-persoalan) mahu pun teknik penceritaan dengan novel-novel yang diterbitkan sebelum tahun-tahun 1940an itu.

Demikian kita dapati bahawa novel-novel yang tertulis pada dekad 1960an banyak membawa kemajuan dan perubahan. Pertama, ini jelas pada aspek tema dan persoalan yang semakin luas dan dalam ruang lingkupnya, pendedahannya tidak lagi terbatas hanya kepada perkara-perkara yang berlaku di luar diri manusia, yang ternyata memiliki permasalahan yang lebih benar dan menarik. Kedua, penggunaan teknik baru pula adalah lebih berkesan dan sesuai. Kepelbagaian teknik baru penulisan cereka cuba digunakan dengan sepenuhnya oleh pengarang-pengarang berjiwa baru yang datang daripada pelbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Ketiga dan terakhir, novel-novel dekad 1960an telah berjaya mengubah arah aliran penulisan novel Melayu kepada suatu tahap pencapaian yang lebih bermakna, iaitu pencapaian antarabangsa.

Perkembangan genre novel dalam sejarah perkembanganan novel 1960an dilihat cukup memberansangkan, terutamanya dengan munculnya bebrapa orang pengarang novel yang menampakkan potensi besar dalam aspek pemilihan dan pengolahan sesuatu isu yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan masyrakatnya (sama ada masyarakat desa mahu pun kota), terutama yang berhubung dengan sosioekonomi, sosiopolitik, dan sosiobudaya mereka, juga dalam aspek teknik dan gaya penceritaan seperti yang telah dihuraikan. Pengarang novel yang muncul pada dekad 60an, mempunyai daya kreativiti dan sensitivitinya yang tersendiri yang boleh mengangkat maruah dan kejatian mereka sebagai pengarang novel.

Natijahnya, pada tahun 1960an istilah pengaruh dipandang sedikit negatif dalam proses penghasilan sesebuah karya sastera. Terdapat pengaruhan unsur-unsur interfeks dalam aspek isu dan pemikiran yang menjadi tema dan persoalan-persoalan mahu pun dalam aspek teknik penceritaan yang diterapkan dalam novel-novel mereka. Dalam aspek isu yang menjadi pemikiran kepada pengarang tahun 1960an memang tidak dapat dinafikan terdapatnya teks-teks pemikiran pengarang –pengarang sebelumnya sama ada secara sedar mahu pun tidak. Hal inilah yang menyebabkan isu-isu yang berhubung dengan kemasyarakatan itu sentiasa muncul pada bila-bila masa sahaja dan sejagat sifatnya, Cuma dalam bentuk, keadaan dan suasana yang berbeza. Segala dilema dan fenomena ini ditanggapi dan diolah oleh pengarang-pengarang dari perspektif dan vision yang berbeza.

Sunday, July 25, 2010

Ulasan Cerpen : SUDAH TAKDIRNYA Karya Farhazida Bte Mokhtar

Sumber : Utusan Borneo : Ruangan Sastera & Budaya ( 25 Julai 2010 /Ahad)

Cerpen “Sudah TakdirNya (ST)” karya Farhazida Bte Mukhtar cuba mengetenggahkan tema 1 Malaysia. Dimana pembawaan watak Maria dan Romy yang berlainan agama cuba disatukan hidup dalam satu bumbung. Walau bagaimanapun hasrat kedua watak tersebut untuk berhubung pada mulanya mendapat tentangan daripada ibu Maria. Melalui cerpen ST ini pengarang sebenarnya cuba mengkritik sikap golongan ibu bapa yang masih berfikiran tertutup dan belum menerima sepenuhnya ideologi 1 Malaysia yang disarankan oleh Perdana Menteri(PM) kita iaitu Datuk Seri Najib Abdul Razak.

Dewasa ini, golongan muda di Malaysia sangat bersetuju dengan konsep 1 Malaysia yang dibawa oleh PM. Namun sejauh mana amalan ataupun pengisian 1 Malaysia tersebut diamalkan adalah masih samar ataupu masih di awang-awangan lagi. Puncanya adalah disebabkan keterbatasan nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat di negara ini. Walau pun ideologi 1 Malaysia diterima sepenuhnya oleh kita namun kita harus sedar bahawa tidak mungkin kita harus meninggalkan kepercayaan kita demi mengikut kata hati. Hal ini yang cuba dilukis dan dilakar pengarang dalam cerpennya.

Walau bagaimanapun, pada pandangan sudut lain. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap juga akan dilakukan oleh segelintir indivu demi kepentingan sendiri tanpa memikirkan akibatnya di akhirat. Misalnya pengarang menyetuh mengenai keputusan yang dibuat oleh Mak Su yang berkahwin dengan teman lelakinya yang berasal dari Brazil. Manakala watak Romy sanggup meninggalkan Tuhannya kerana lebih mneyintai Maria melebihi segalanya. Kedua-dua manusia ini sebenarnya mengalami kerugianya kerana tidak setia kepada agama asal masing masing. Pengarang sebenarnya membangkitkan isu ini supaya mengingatkan masyarakat mengenai kenyataan hidup yang menunggu di hadapan dan sentiasa berwaspada supaya jangan mudah berubah mengikut selera sendiri dalam membuat sesuatu keputusan.

Pengarang cerpen mahu mnegkritik persepsi dan amalan watak ibu Maria yang sangat kuno. Ibu Maria tidak membenarkan Maria bersahabat dengan Romy disebabkan mereka berlainan agama dan bangsa. Sedangkan dalam agama asal Romy iaiatu agama Kristian tidak pernah melarang mereka berkawan dengan sesiapa sahaja. Hal ini amat bertentangan dengan amalan dan tingkah laku kepercayaan Maria. Hanya Maria sahaja yang berani keluar dari kepompong tersebut. Jiwa Maria tak sama dengan pemikiran dan kehendak Ibunya. Perwatakan Maria dalam cerpen tersebut adalah melawan arus.

Kemuncak cerpen ST tersebutnya, akhirnya Maria berjaya juga berkahwin dengan Romy yang sangat dicintainya. Maria percaya semua yang berlaku sudah ditetapkan takdir walaupun amat terlarang oleh Ibunya. Kini dunia semakin berubah, baik dari aspek kehidupan maupun yang bukan hidup. Segalanya kian berubah. Kita seharusnya bersedia kerana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya semakin dekat.

Romy sebenarnya cuba menyelamatkan Maria untuk terus hidup. Setelah berkahwin dengan Romy, Maria berasa sangat beruntung dan bertuah kerana Tuhan telah menghantar seorang hambanya untuk memperisterikan dan membimbing Maria mengharungi liku-liku kehidupan di dunia. Restu kedua-dua belah ibunya mereka menyebabkan terpancar kebahagian di dalam rumah tangga dua remaja yang saling menyintai antara satu sama lain ini iaitu Romy dan Maria.

Monday, July 19, 2010

Ulasan Cerpen : SEGALANYA BERUBAH

Agi Idup Agi Ngelaban: Ulasan Cerpen : SEGALANYA BERUBAH: "Ulasan Cerpen : SEGALANYA BERUBAH karya Zairul Azurin Mohd. Zain Utusan Borneo : 23 Mei 2010 Cerpen hasil nukilan Zairul Azurin Mohd. Zain ..."

ESEI : SUMBANGAN SHAHNON AHMAD DALAM MENGANGKAT ISU KEMISKINAN DALAM NOVEL PILIHAN

Shahnon Ahmad merupakan penerima Anugerah Sastera Negara yang ke-2 pada 9 Oktober 1982, selepas Anugerah Sastera Negara diberikan kepada Kamaludin Muhammad atau nama penanya Keris Mas pada tahun 1981. Anugerah Sastera Negara ini diperkenalkan pada awal tahun 1980-an adalah bertujuan untuk menghargai sumbangan para penulis tanah air dalam menghasilkan karya-karya kreatif mereka. Shahnon Ahmad telah dilabelkan sebagai “Anak Kreatif Malaysia Merdeka” semasa menerima anugerah tersebut. Antara novel-novel yang dihasilkan oleh Shahnon Ahmad yang sedikit sebanyak menyentuh isu-isu kemiskinan seperti Rentong, Seluang Menodak Baung, Ranjau Sepanjang Jalan , Patriach, Srengenge , Kemelut , Tunggil –tunggul Gerigis, Detik-Detik Diri Di Daerah Daif.

Menurut Mohd. Yusof Hasan (1990 : 1) Sasterawan Negara yang ke-2 ini, dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Kampung Derdap, Sik, Kedah. Pengaruh daripada latar kehidupan beliau yang berasal dari kampung, sedikit sebanyak mempengaruhi Shahnon Ahmad dalam menghasilkan karya-karya kreatifnya dari segi idea yang berkaitan dengan isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat desa khususnya. Sebagai contoh dalam novel pilihan menurut Ismail Hussien ( 2005 : 24 ) Novelnya yang bertajuk Seluang Menodak Baung timbul daripada kegelisahan rakyat tani di Kedah pada tahun 70-an. Disini kita melihat keprihatinan Shahnon Ahmad dalam mengangkat isu-isu kemiskinan yang berlaku di tempat-tempat yang berdekatan dengan kawasan tempat beliau tinggal.

Berbalik kepada latar belakang zaman kanak-kanaknya, Shahnon Ahmad hidup sepenuhnya di kampung Banggul Derdap. Shahnon merupakan seorang kanak-kanak yang pendiam, pemalu dan tidak suka bercampur-gaul dengan orang lain. Apa yang sering dilakukannya adalah mengikut ibunya ke sawah. Di situlah dia bermain dengan air sawah, mencari ikan serta menolong ibunya mencabut rumput dan sebagainya. Di belukar-belukar dekat sawah, dia memburu burung-burung dan di sungai serta di sawah dia mencari ikan dengan alat-alat yang direkanya sendiri. Apabila masuk ke sekolah rendah, Shahnon terpaksa menyesuaikan diri dalam suasana persekolahan yang penuh dengan keriuhan, perlumbaan dan cabaran. Hal ini menunjukan pahit manis kehidupan Shahnon yang sejak dari kecil lagi telah dibesarkan dan dididik dengan cara yang serba sederhana dengan hasil padi sawah dan ini telah menyebabkan Shahnon cepat matang berfikir dalam melahirkan idea seperti novel Seluang Menodak Baung yang diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Heinemann Educational Books (Asia) Ltd, pada tahun 1978.
Selepas tamat sekolah menengahnya, Shahnon memperlihatkan bakatnya sebagai penulis. Kemunculannya mungkin daripada sebab-sebab peribadi dan alam sekitar yang pernah dilaluinya. Sifatnya yang sensitif mendorongnya menulis kisah-kisah hidup manusia yang berlaku di sekelilingnya. Keadaan keluarganya dan latar belakang hidupnya juga menjadi pendorong yang besar untuk dia menulis terutamanya yang berkaitan dengan isu kemiskinan dalam kalangan masyarakat luar bandar.

Apa yang boleh digambarkan dengan perkataan kemiskian. Kemiskinan adalah keadaan dimana berlaku kekurangan terhadap perkara-perkara yang biasa diperlukan oleh seseorang individu seperti makanan dan minuman, pakaian serta tempat tinggal kerana keperluan ini sangat berkait rapat dengan kualiti hidup manusia. Makna lain kemiskinan juga adalah apabila sesutau tempat itu tidak mempunyai jaringan pendidikan dan pekerjaan yang boleh menjana pendapatan serta meningkatkan taraf hidup sekumpulan masyarakat. Isu kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi oleh kebanyakan negara membangun pada masa sekarang. Istilah kemiskinan ini adalah sangat subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evalutif dan lain lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Mengapa persoalan kemiskian yang dipilih oleh Shahnon Ahmad dalam karya kreatifnya. Tema kemiskinan ini sebenarnya sudah sebati dengan kehidupan Shahnon, kerana keluarganya sendiri miskin, sanak saudaranya miskin, murid-murid yang pernah beliau didik semasa memegang jawatan sebagai guru adalah miskin, tambahan juga penuntut-penuntut sangat miskin dan setiap kali berulang-alik dari Pulau Pinang ke Sik itu tidak lain yang dicapainya iaitu hanya kemiskinan sepanjang jalan.

Dalam novel Rentong , Shahnon dilihat cuba menganalisis masyarakat desa yang amat memerlukan pembangunan. Shahnon Ahmad melahirkan simpatinya yang melimpah ruah terhadap perjuangan kaum tani yang miskin di kampungnya sendiri iaitu Banggul Derdap. Kebijaksanaan Shahnon Ahmad mengangkat watak-watak dalam novel tersebut seperti Dogol, Semaun, Pak Senik, Jeha, dan Lahuma. Tujuan Shahnon mengetengahkan konflik jiwa orang kampung ini adalah supaya golongan pemimpin sedar akan kebuntuan dan keperluan masyarakat desa yang terus terpinggi oleh arus pemodenan. Begitu mulianya sikap Shahnon Ahmad kerana melalui karyanya masalah masyarakat kampungnya terungkai dan mendapat perhatian dan simpati oleh pelbagai pihak khususnya pemimpin yang bertanggungjawab pada waktu itu.

Isu kemiskian dalam novel Rentung jelas mengambarkan kesusahan dan kesukaran hidup penduduk kampung yang hanya mengharapkan hasil daripada cucuk tanam mereka. Malahan juga penduduk-penduduk kampung hidup mengahrapkan hidupan ternakan mereka seperti lembu. Dalam novel ini Shahnon Ahmad berkongsi cerita dengan masyarakat bahawa masyarakat desa berhadapan dengan masalah serangan binatang buas seperti harimau. Kisah mengenai seekor harimau yang ganas sering kali menyerang dan makan lembu ternakan penduduk kampung Banggul Derdap.

Pelbagai cara telah dilakukan untuk membunuh harimau tersebut namun tidak berjaya. Hal ini kerana kurangnya kerjasama dalam kalangan masyarakat desa walaupun hidup dalam keadaan miskin dan papa kedana. Penduduk kampung hanya sedar akan kepentingan hidup bekerjasama setelah kematian Dogol akibat diserang oleh harimau yang sangat ganas itu. Mulai saat itu, penduduk kampung Banggul Derdap telah berpakat dan bekerjasama untuk menebus kematian Dogol.

Akhirnya, harimau yang ganas tersebut telah berjaya dibunuh oleh orang kampung. Kehidupan di kampung juga digambarkan oleh Shahnon Ahmad amat sukar untuk bersatu bila ada manusia yang ego dan bersikap tidak mahu bertolak ansur antara satu dengan yang lain. Hal ini ditunjukkan dalam watak Dogol dan Semaun yang sangat sukar unuk bekerjasama dan tidak bertegur sapa antara satu dengan yang lain.

Peranan ketua kampung sebenarnya sangat berat dan besar untuk menjaga ketenteraman dan mengalihkan pemikiran penduduk kampung supaya tidak terus berfikiran jumut. Misalnya watak Pak Senik yang sedaya upaya untuk menjaga keamanan di kampung Banggul Derdap. Novel ini sebenarnya ditujukan Shahnon kepada pembaca dalam kalangan pekerja di Jabatan Hidupan Liar supaya bertindak untuk menangkap harimau ganas yang telah menyerang haiwan ternakan mereka dan mereka sentiasa barada dalam ketakutan sekiranya haiwan liar tersebut tidak ditangkap atau diburu.

Kemiskinan orang kampung yang hidup melarat dan serba kekurangan dari segi tempat tinggal disentuh oleh Shahnon Ahmad dalam novel Rentung. Misalnya digambarkan seperti petikan ini ;
“Malam itu kurang menyenangkan penduduk-penduduk Kampung Banggul Derdap : Terutama kepada mereka yang beratap bocor. Langit hitam pekat. Tak ada bintang walau sebutir sekali pun. Sekali-sekala guntur mengamuk bagaikan setan minta korban.”
(Shahnon Ahmad. 1995 :161)

Betapa susahnya kehidupan orang kampung yang akan kebasahan setiap kali hari hujan kerana atap rumah yang diperbuat daripada atap nipah. Betapa berharapnya Shahnon Ahmad akan pihak yang bertanggungjawab supaya memberi kemudahan atau pun hak yang sepatutnya diberikan kepada golongan bumiputera khususnya penduduk kampung yang miskin.

Dalam novel Rentung ( 1983 ) Shahnon memperlihatkan perhatiannya yang bersungguh-sungguh terhadap permasalahan hidup manusia dan masyarakat bangsanya. Beliau memperlihatkan perasaan simpati yang amat mendalam terhadap nasib golongan yang malang. Apa yang malang itu, seperti biasanya di negara kita ini, adalah golongan orang kampung yang terbatas keupayaannya dalam menghadapi perjuangan hidup. Keterbatasan keupayaan manusia ini diperlihatkan oleh Shahnon Ahmad dalam novelnya dengan amat mengharukan.

Karya-karya awal Shahnon menonjolkan keterbatasan keupayaan orang-orang kampung berhadapan dengan kekuatan dan kezaliman alam, termasuk pemusnah-pemusnah di luar kuasa manusia seperti bencana yang dibawa oleh banjir atau kemarau di samping kemusnahan dan ancaman yang dibawa oleh makhluk bukan manusia seperti tikus, ular, katak, burung, ketam serta binatang buas dan lain-lainnya. Juga ditonjolkannnya keterbatasan keupayaan manusia kampung menghadapi kekuatan daripada makhluk alam ghaib yang merosakkan seperti puaka, hantu dan sebagainya.

Novel Rentung apabila diteliti ceritanya amat sederhana sahaja; pokoknya ialah konflik antara dua orang gergasi kampung Banggul Derdap iaitu Semaun, anak Pak Kasa yang pada masa mudanya telah terkenal sebagai syaitan betul, sehingga selanjutnya dibenci dan disingkiri oleh orang kampungnya. Nama jahat itu telah beralih kepada anak laki-lakinya, dan sebagai reaksi terhadap benci orang kampung, maka dia dengan penuh perasaan dendam kesumat terhadap masyarakat desa menyebabkan dia tidak mahu turut serta dalam kerjasama sebagai dikehendaki oleh zaman baharu. Misalnya ketika kepala kampung iaitu Pak Senik, datang mengajak dia turut serta dalam rancangan kampung hendak menanam padi dua kali setahun. Kerajaan akan membantu kampung dengan memberikan baja, traktor dan air, tetapi syaratnya ialah semua orang kampung mestilah turut. Semaun menolak permintaan Pak Senik, katanya kerana dia tidak sanggup menjijak adat turun-temurun, tidak berani menyeksa tanah pusaka, tetapi alasannya yang sebenarnya, walaupun barangkali tidak sedar, ialah sikap orang sekampungnya yang selalu mengasingkannya. Penolakan Semaun sudah tentu sesuai dengan rencana Dogol, gergasi kampung yang kedua yang sudah lam mencari dalih akan menghapuskan keluarga Pak Kasa dari kampung mereka. Pada sangkaannya sekarang telah tiba masanya, tetapi ternyata Pak Senik masih mahu bersikap sabar, masih mahu mencari sepakat dengan cara muafakat supaya mereka berbaik semula. Dalam keadaan yang tegang ini terjadi kemelut kerana Pak Kasa yang sudah lama sakit meninggal dunia; tetapi antara seluruh masyarakat kampung hanya Pak Seniklah yang datang menolong keluarga yang dukacita itu. Dengan kelakuan ini dia memujuk hati Semaun yang sebenarnya bukan syaitan; dia ternyata seorang yang jujur dan setia, tetapi dia mahu mempertahankan tanah pusaka nenek moyangnya dan dia mahu membela adiknya yang sedang remaja. Dalam pada itu Dogol menghasut orang sekampung dengan mengatakan sapinya yang hilang, katanya dicuri dan disembelih oleh Semaun, dan dia mengajak orang kampung supaya mereka bersama-sama membakar rumah Semaun. Tetapi Pak Senik memihak kepada Semaun, dia menghalang orang kampung dan meminta bukti dahulu. Orang kampung pergi mencari sapi yang hilang itu, lalu ternyata sapi Dogol telah menjadi mangsa seekor harimau. Harimau yang merbahaya itu perlu dibunuh, Semaun sanggup membunuhnya dengan pertolongan orang lain. Tetapi ketika dia sedang berjaga-jaga di atas ran, Dogol sendiri telah keluar dalam malam yang gelap hendak membunuh harimau itu supaya memulihkan maruahnya yang telah merosot. Ketika dia menengok Semaun yang sedang tertunggu-tunggu dia tidak dapat tidak mahu membalas dendam, tetapi ketika membidiki musuhnya dia sendiri diterkam oleh harimau yang membunuhnya sebelum harimau tersebut ditembak mati oleh Semaun.

Jalan cerita yang sedernaha inilah yang berjaya menunjukan serba sedikit kekurangan atau kemiskinan yang tertonjol dalam kalangan masyarakat desa. Desa adalah umpama jiwa dan nyawa kepada Shahnon Ahmad. Kehidupan desa sangat dekat dengan diri Shahnon. Dengan demikian Shahnon telah berjaya menghasilkan dengan baik segala lukisan fikiran kehidupan masyarakat desa melalui karya-karyanya. Tidak terlihat adanya pemaksaan. Apa yang ditulis dalam latar belakang desa ini adalah segala permasalahan masyarakat desa yang perlu dibantu.
Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan pula, sekali lagi Shahnon dilihat mengetehkan isu-isu kemiskian penduduk kampungnya. Sebagai contoh pembawaan watak Jeha dan Lahuma serta keluarganya. Plot novel Ranjau Sepanjang Jalan sangat menarik dimana keadaan padi yang sedang menanti masak tiba-tiba diserang oleh ketam berjuta-juta. Ketam tersebut lantas memusnahkan padi sebendang dan Lahuma menderita ditusuk duri pada kakinya oleh duri nibung hingga menyebabkan kakinya menjadi busuk. Isterinya Jeha telah berkorban jiwa dan raganya untuk merawat penyakit Lahuma yang sangat tenat tersebut.

Sememangnya novel Ranjau Sepanjang Jalan sebuah novel yang sangat menarik kerana terdapat pelgai konfik yang berlaku dan juga peristiwa yang berlaku sangat menyayat hati para pembaca. Kesinambungan dan penerimaan daripada masyarakat yang sangat ghairah dengan novel Ranjau Sepanjang Jalan ini maka telah diterjemahkan novel ini kepada bahasa Inggeris oleh Adibah Amin dengan judul No Harvest A Thorn. Kita dapat melihat bahawa novel hasil karya Shahnon Ahmad ini memang karya yang berkualiti dan menarik apabila terjemahkan novel ini diangkat sebagai salah sebuah anatara 10 novel terbaik di Sydney, Australia pada 1980-an. Malahan juga novel Ranjau sepanjang Jalan ini juga pernah diterjemahkan kepada bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris seperti Sweedish, Spanish, French, Rusia dan lain-lain.

Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan ini, Shahnon telah mengetengahkan permasalahan masyarakat tani yang dilema serangan ketam ke atas tanaman mereka. Contohnya watak Jeha yang serba kekurang dalam membesarkan anaknya sangat sedih semasa sawah padinya ditumbangkan oleh ketam-ketam. Begitu kasihannya penduduk Kampung Banggul Derdap pada ketika itu. Ketam yang menyerang padi penduduk Kampung Banggul Derdap bukannya sedikit. Sebagai contoh Jeha teringatkan telatah suaminya Lahuma yang pernah mengumpulkan ketam-ketam tersebut sehinggakan hampir penuh dua bakul padi penuh. Betapa banyaknya binatang yang dianggap sial oleh masyarakat tani pada ketika itu.

Shahnon juga mengambarkan bagaimana pentingnya padi kepada kehidupan penduduk Kampung Banggul Derdap walau pun hanya diceritakan melalui watak keluraga Jeha dan Lahuma sahaja. Tetapi hal tersebut sangat jelas menungkitkan amarah bahawa tanpa padi, masyarakat tani khususnya boleh kebuluran. Melalui ancaman ketam yang menyerang padi-padi yang baru ditanam, bila ketam datang Jeha dan Lahuma akan terpaksa mengutip ketam itu tidak mengira siang dan malam supaya hasil tanaman mereka akan menjadi. Jika dibiarkan ketam tersebut mematahkan batang padi maka hasil tanaman mereka akan musnah dan meraka tidak ada sumber untuk dimakan. Begitu seksa hidup menjadi penduduk desa menurut Shahnon Ahmad. Petikan dibawah mengambarkan betapa penyingnya padi kepada kehidupan keluarga Lahuma ;

“Padi mesti ditanam. Mesti dijaga.” “...Anak-anak kita perlu makan siang malam. Tidak ada nasi, anak-anak kita akan mati. Makan bergantung kepada sawah. Sakit segar bergantung kepada kepada sawah. Mati hidup bergantung kepada sawah. Sawah nadi segar kita sejak datuk nenek dahulu lagi.Dia mesti dipupuk dan dijaga. Biar siapa datang menyerang, kita wajib melawan. Biar datang seribu musuh, kita mesti lawan. Itulah hidup kita. Itulah hidup anak kita. Itulah satu-satunya hidup keturunan kita dari dahulu sehingga sekarang.”
(Shahnon Ahmad. 1995:185)

Sememangnya bagi penduduk kampung, tanpa padi mereka akan mati menurut Shahnon Ahmad. Sebenarnya pemikiran mereka masa itu masih miskin, namun jika kita melihat dewasa ini masyarakat yang rajin dan cekal begini boleh menjadi kaya kerana mereka melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh untuk hidup. Shahnon Ahmad ingin memberitahu bahawa bahawa keperluan beras itu perlu ada untuk masyarakat desa supaya mereka tidak akan kebuluran. Malahan juga hanya melalui hasil pendapatan daripada menjual padi Jeha boleh mengupah orang untuk membaiki atap, membeli baju dan kain serta membiayai anak-anaknya terpaksa berhenti seketika daripada bersekolah akibat daripada masalah kewangan.

Dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan , Shahnon telah memperlihatkan betapa terbatasannya keupayaan manusia kampung menghadapi binatang-binatang kecil yang buas, onak, duri, dan ranjau yang membunuh. Dan beliau memberi simpatinya dengan amat mendalam dengan ikhlas dan berkesan bahawa manusia harus terus berjuang untuk menghadapi bahaya keganasan dan kekejaman alam ini.

Tema kemiskinan petani di kawasan pendalaman yang sangat menonjol dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan begitu bermanfaat untuk dihayati sesiapa sahaja tidak mengira lapisan umur. Melalui novel ini kita mampu merasai keperitan dan kesusahan hidup golongan miskin. Antara faktor-faktor kemiskinan petani di Kampung Banggul Derdap ialah kekurangan tanah, kekurangan modal, dan kekurangan tenaga. Tambahan juga kegiatan pertanian para petani di Kampung Banggul Derdap dihalang ataupun disekat oleh unsur-unsur bencana alam dan musuh-musuh padi.

Gejala-gejala fahaman kolot orang kampung sedikit sebanyak menyebabkan pembangunan lambat dikembangan ke kawasan pendalaman khususnya kampung-kampung yang terperuk jauh di kawasan hutan. Sikap para petani yang mudah menyerah semasa ditimpa kesususahan sangat ditekan oleh Shahnon Ahmad supaya golongan petani sedar akan bahan tulisannya akan bengkit dan merubah pendirian mereka yang kolot dan jumut. Kelemahan golongan wanita dan juga penindasan orang tengah telah menambahkan lagi kesusahan hidup para petani di Kampung Banggul Derdap. Walaupun latar tempat mengisahkan penindasan orang tengah hanya di Kapung Baggul Derdap, namun sebenarnya penindasan seperti itu terdapat dimana-mana sahaja khususnya di kawasan kampung. Begitu kritis, sensitif dan pintarnya pemikiran Shahnon Ahmad sehingga dapat mengambarkan kesusahan hidup seluruh golongan miskin di seluruh negeri di Malaysia.

Sebelum Shahnon Ahmad belum pernah ada pengarang yang menyentuh isu-isu kemiskian secara terperinci. Shahnon berjaya membawa pembaca merasa kesan kemiskianan hidup tersebut dan pembaca juga seperti pemerhati sahaja dan tidak terdaya melakukan apa-apa sepanjang menghayati novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnon Ahmad. Dalam novel tersebut juga kita merasai bagaimana kedaifan hidup golongan petani, walau apapun di sebalik kesusahan dan kemiskinan tersebut telah terserlah sebutir permata yang bernilai dan murni.
Kemiskianan dan keperluan rakyat juga diangkat Shahnon dalam novel Patriarch. Walaupun novel Patrich banyak berkisar kepada isu-isu politik, namun secara dasarnya watak pemimipin dalam novel tersebut iaitu Jasadiah berusaha untuk melangsaikan belenggu-belenggu kemiskinan yang dihadapi oleh penduduk kampung yang dibawah pimpinannya. Dimana watak Jasadiah yang merupakan seorang wakil rakyat telah bersumpah dan berjanji berhabis-habisan untuk memperjuangkan dan mengubah taraf hidup rakyat yang masih serba kekurangan. Jasadiah dan isterinya Hamidah bersetuju untuk berkorban demi untuk mencapai kehandak rakyat. Mereka sanggup memilih untuk hidup susah, apa yang penting bagi mereka adalah nasib rakyat terbela dan terjaga.`

Masalah rakyat adalah dianggap masalah pemimpin juga. Hal inilah yang dirasakan oleh Jasadiah yang digambarkan oleh Shahnon Ahmad dalam novel Patriach tersebut. Petikan berikut merupakan janji-janji jasadiah dalam perjuangannya untuk memajukan masyarakat miskin ; “ kita akan berjuang untuk rakayat. Kita akan berlapar untuk rakyat. Kita akan mati dan hidup untuk rakayat...”; “Kita berkorban untuk rakyat. Rakyat yang beribu. Rakyat yang berjuta. Berpuluh beribu juta itu sedang menanti pemberian kita.” Betapa belas kasihan hati seorang pemimpin terhadap masalah rakyat digambarkan dalam perwatakan Jasadiah semasa dia memberikan ucapan kepada rakyat yang dipimpinnya. Dia tidak menahan rasa terharunya kepada rakyat. Dia dan isterinya sama menangis kerana terlalu sedih dengan nasib golongan miskin yang akan diperjuangkannya.

Hutang Jasadiah terhadap rakyatnya melalui janji-janjinya sangat banyak. Setiap janji-janji yang telah terkata tersebut perlu dikotakannya. Hal ini, dialami sendiri oleh Jasadiah dalam igauannya seperti “ ...di sana itu akan berbaris berjuta rakayat yang bakal menghulur tangan dan mengemis benda daripananya.” Shahnon Ahmad mengetengahkan watak Jasadiah dan digelar rakyat sebagai Patriach kerana dia sangat berjiwa rakyat. Menurut Shahnon Ahmad dalam novel ini, sikap Jasadiah seharusnya dicontohi oleh pemimpin pada masa itun dan masa depan. Tanpa pemimpin yang benar-benar jujur dan hanya inginkan kepentingan diri tidak akan mampu mengubah kepritan dan masalah masyarakat desa yang dibelenggu oleh masalah kemiskinan. Kebangkitan Shahnon Ahmad dalam menghasilkan novel ini menunjukkan beliau juga sebenarnya salah seorang masyarakat yang berjiwa Patriach dan sememangnya layak dianugerahkan pinggat tertinggi dalam bidang sastera seperti Anugerah Sastera Negara.

Kehadiran Shahnon dalam bidang sastera memang banyak impaknya. Dengan pelbagai gaya, pendekatan dan persoalan, Shahnon Ahmad telah melukiskan warna kehidupan masyarakat terutamanya masyarakat desa yang tinggal jauh di ceruk kampung dengan segala kekurangan dan penderitaan , Semua itu sangat berbeza dengan corak kehidupan masyarakat di bandar besar yang penuh dengan segala kemewahan dan keseronokan.

Karya-karya yang Shahnon Ahmad hasilkan bukan sekadar hiburan dan ilmu untuk santapan masyarakat. Malah memberitahu golongan atasan bahawa kemiskian dan kesusahan hidup masyarakat desa yang tidak pernah diambil peduli oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Shahnon Ahmad adalah seorang yang bersikap revolusioner dalam mengangkat martabat masyarakat miskin di negara ini. Banyak ahli politik mengatakan beliau mengucar-kacirkan masyarakat, namun tanggapan tersebut adalah silap kerana Shahnon Ahmad memperjuangkan sesuatu yang murni dan tulus dalam dunia sasteranya.

Bagi Shahnon Ahmad amat perlu pengarang-pengarang lain bersikap revolusioner demi membangunkan sebuah negara yang maju dan adil. Revoluisoner menurut pandangan Shahnon Ahmad ialah perlunya bersuara keras dan bertindak keras untuk meruntuh dan menghancurkan sesuatu itu dan disertakan pula dengan daya cipta untuk membina sesuatu yang baru sebagai ganti yang lapuk, yang diruntuh dan dirubah. Pemikiran seorang intelek seperti Shahnon Ahmad kurang disukai oleh barisan kepimpinan negara kerana boleh mengugat kedudukan mereka melalui karya-karya kreatif Shahnon yang tajam serta memberitahu segala sesuatu yang pincang dalam masyarakat terutamanya golongan miskin.

Dalam novel beliau yang bertajuk Sampah pula, sekali lagi falsafah mengenai isu kemiskinan terungkai . Watak “Dia” dalam novel Sampah telah berusaha berjuang mengeluarkan dirinya daripada lingkungan pengemis. Pelbagai konflik yang berlaku dan dihadapi oleh watak utama iaitu “Dia” menjadikan novel Sampah sebuah kisah hidup yang panjang dan penuh dengan suka dan duka dalam arus gelora kehidupan.

Sumbangan Shahnon Ahmad yang sanagt ketara dan jelas dalam mengangkat isu-isu kemiskinan ialah dalam sebuah novel autobiografi hasil tulisan beliau sendiri yang bertajuk Detik-detik Diri di Daerah Daif (DDDD). Isi kandungan novel ini adalah berkisar kepada permasalahan manusia yang hidup di kawasan desa. Beliau berusaha mengangkat kepritan hidup seseorang individu yang mahu berjaya dan meloloskan diri dari kemiskinan untuk bersaingan dengan orang luar ataupun golongan masyarakat yang mempunyai taraf kehidupan yang mewah dan berharta. Nilai kasih Shahnon terhadap golongan yang miskin sangat tinggi. Hal ini mendorong beliau untuk mengahsilkan karya sebegini supaya masyarakat tahu, sedar dan ingat jika mengahadapi kesenangan kerana di dalam mereka mengalami kesenangan dan kenikmatan hidup, sebenarnya ada segelintir lagi yang malang tidak dapat menikmati kebahagiaan yang sedia ada.

Melalui DDDD, Shahnon Ahmad menceritakan tentang keadaan kampung Banggul Derdapseperti juga kampung-kampung tradisional yang lain pada masa itu, hidup dengan flora dan faunanya. Hidup masyarakat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang iaitu terpaksa bergelumang dengan selutdi bendang dan bermandikan keringat di bawah terik matahari. Dengan tulang empat kerat, mereka bergelut melawan serangan burung tiak dan bencana alam seperti banjir dan kemarau. Contoh kesusahan tersebut dapat dilihat melalui petikan dibawah;
Demikian apa yang saya teringat tentang Banggul Derdap...Tapi kalau hujan turun dengan lebatnya di sebelah hulu Sungai Ceper, air sungai deras melimpah membawa kotoran yang terlalu banyak sampah sarapnya. Air itu kerabat tebing, menjalar masuk bendang. Kalau musim padi sedang menguning, banyak pokok padi yang rebah, banyak buahnya yang rosak dan banyak tengelam begitu saja. Orang kampung cuba melawan banjir tetapi banjir lebih kuat.
(Shahnon Ahmad. 1991 : 5)
Dalam Srengenge , Shahnon telah memperlihatkan lagi simpatinya terhadap ketiadaan upaya manusia kampung menghadapi sebuah bukit yang berpuaka. Kuasa atau kekuatan alam ghaib seperti ini adalah salah satu kuasa atau tenaga yang amat besar dan gagah berdiri di hadapan manusia yang lemah dan kerana itu harus dihadapi dengan gigih dan bijaksana. Betapa lemah dan tidak berupayanya manusia kampung namun Shahnon memberikan simpatinya dan memberikan keyakinannya bahawa mereka harus berjuang terus.
Dalam novel ini, diperlihatkan satu sistem nilai dalam kalangan kehidupan manusia di kampung. Masing-masing mempunyai kemahuandan minat dalam membuat sesuatu dan sesuatu yang dikerjakan itu membawa nikmat yang tak ada tandingannya. Misalnya, watak Siddik berminat menepuk pelanduk di Srengenge . Perhatiakan petikan ini : “ Dia gemar melihat kaki pelanduk terkengkeng kena jerut tali ciding...Melihat pelanduk terbingkas ke udara terkengkeng terkoyak paha itu memberi sesuatu yang paling nikmat buat Siddik; sesuatu nikmat yang dia sendiri tak tahu hendak cerita” (hlmn 20).

Novel Srengenge ini sebenarnya tidak dapat dinikmati oleh orang yang tidak mempunyai nilai –nilai kekampungan. Hal ini kerana novel ini cuba mendedahkan satu aspek institusi kedesaan yang komplek yang berhubungan dengan kuasa ghaib yang meliputi cara hidup, kepercayaan, pantang larang atau tabbo, adat istiadat dan sebagainya.

Hidup orang kampung dalam novel Srengenge pada lahirnya dan pad a pandangan orang adalah taraf ekonomi mereka adalah susah dan miskin. Misalnya jika dilihat dari segi kekurangan pendapatan dan dibandingkan dengan kehidupan orang bandar. Akan tetapi, pada hakikatnya semua orang kampung bahagia hatinya, tenteram jiwanya, sikapnya yang kurang riak, dan sola pendapatan kewangan adalah kurang diambil berat oleh mereka. Apa yang pentimng adalah ketenangan dan ketenteraman jiwa mereka. Kisah kehidupan masyarakat desa ini sangat kompleks tetapi riang ria dalam menghadapi cabaran dan dugaan hidup setiap hari.

Seterusnya Shahnon melihat lebih jauh, bahawa manusia itu menghadapi cabaran dan penindasan di mana-mana. Bukan di kampung sahaja dan bukan dalam kalangan orang miskin sahaja, bahkan dalam kalangan orang kota dan orang yang termasuk dalam golongan tidak miskin. Namun sumbangan Shahnon dalam mengangkat isu-isu kemiskinan dalam novel adalah tiada tandingan di negara merdeka ini. Beliau kemudian menyorot pula kelemahan manusia berhadapan dengan manusia. Kezaliman dan penganiayaan manusia terhadap manusia juga sebenarnya boleh menyebabkan kemiskian hidup dan akal dalam masyarakat. Shahnon memperlihatkan sorotannya tentang manusia berhadapan dengan manusia ini dan memberikan simpatinya yang ikhlas kepada golongan yang lemah. Contohnya dapat kita baca dan hayati dalam novel-novel Shahnon Ahmad yang bertajuk Perdana, Menteri, Protes dan Patrich.

Sumbangan yang paling agung dan unggul Shahnon dalam bidang penulisan adalah kerana beliau seorang penulis yang begitu sensasi terhadap peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di dalam dan di luar lingkungan masyarakat bangsanya. Beliau mempelopori sikap yang dinamakan Malay Power (Hamzah Hamdani dan Zeti Aktar Jaffar : 2007) apabila melihat betapa lemahnya orang Melayu apabila keadaan politik, ekonomi dan sosial menekan seperti peristiwa 13 Mei 1969. Sebab dan akibat ini adalah mendorongnya meningkat dari pemikiran membela orang yang miskin untuk berhadapan dengan kekejaman dan kekuatan alam kepada pemikiran membela orang atau bangsanya apabila terpaksa berhadapan dengan kekuatan manusia- manusia riak.

Shahnon Ahmad bukanlah seorang pemikir yang mendahului zamannya tetapi beliau tetap merupakan pelopor yang paling sensitif terhadap perubahan-perubahan penting yang melibatkan bangsanya. Apa yang paling mengamit atau menyentuh perasaannya adalah manusia itu tidak mampu merasaai nilai seperti mana yang seharusnya dirasai dan dinikmati oleh seoarang yang bergelar manusia. Persoalan inilah yang ingin ditonjolkan sebenar-benarnya oleh Shahnon Ahmad dalam beberapa novelnya.

Ketokohan Shahnon dalam mengangkat isu kemiskinan dengan berkesan dalam penulisan karya kreatif belum ada pengantinya sehingga ke saat ini. Betapa sukarnya untuk mencari penulis-penulis dalam kalangan generasi baru yang berjiwa kemiskinan atau memertabatkan nilai kemiskinan untuk disanjung di mata pena. Istilah mata pena yang lebih tajam daripada mata pedang memperlihatkan ketajaman isu kemiskinan dan kesusahan serta kesakitan yang dialami oleh masyarakat desa sedikit sebanyak terluah dan dimuntahkan dalam karya Shahnon Ahmad. Sumbagan Shahnon ini sebenarnya telah berjaya meringgankan beban yang membelenggu naluri dan jiwa masyarakat desa yang tidak mampu bersuara. Hanya mata pena Shahnon Ahmad yang mampu menjerit dan memanggil meminta pertolongan bagi mengubah nasib golongan hamba Tuhan yang kurang bernasib baik ini.