Terabai Kenyalang

Tuesday, January 4, 2011

Sumbangan Teks Klasik kepada perkembangan kesusasteraan Melayu Dunia

Bible / Alkitab

Alkitab atau Kitab Injil adalah kitab suci penganut agama Kristian. Alkitab merupakan saluran komunikasi terunggul yang dipakai Tuhan untuk berhubungan dengan manusia. Berjuta-juta orang telah menjadikan firman Tuhan ini dasar hidup mereka. Malah ramai orang telah mengorbankan nyawa kerana apa yang mereka percayai dalam Alkitab. Alkitab bukan sebuah buku dongeng. Terdapat banyak bukti sejarah tentang kebenaran Alkitab dan juga penulisannya adalah berlandaskan firman-firman yang telah Tuhan berikan kepada pada Nabi. Di dalam Alkitab dibahagi kepada dua bahagian utama iaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian lama. Bahagian-bahagian utama ini disebut "Perjanjian" kerana Tuhan bangsa Israel atau Yahweh membuat perjanjian. Kali pertama di buat antara Musa dengan orang Yahudi dan kali kedua antara Yesus Kristus dengan seluruh umat manusia. Hampir semua buku Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, kecuali beberapa bahagian daripada kitab Daniel yang ditulis dalam bahasa Aramia sedangkan semua buku Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani.

Berdasarkan isinya dan gaya penulisan, Perjanjian Lama dapat dikelompokkan menjadi lima bahagian utama iaitu Kitab Taurat yang mengandungi lima buah Kitab. Kitab Sejarah (12 kitab), Kitab Puisi (5 kitab), Kitab Nabi-nabi Besar (5 Kitab) dan Kitab Nabi-nabi Kecil (12 Kitab). Sementara pengelompokan untuk Perjanjian Baru adalah Kitab Berita Baik atau Injil yang mengandungi empat buah Kitab.Kitab Sejarah (1 Kitab), Kitab Surat Rasuli (21 Kitab) dan Kitab Wahyu (1 Kitab). Jumlah kitab dalam Wasiat Lama pula adalah 39 buah, manakala jumlah kitab dalam Wasiat Baru adalah 27 buah. Maka seluruh kitab Bible mengandungi 66 kitab.

Pada abad ke-3 Sebelum Masihi, Alkitab Ibrani atau Tanakh diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Terjemahan ini disebut Septuaginta, tetapi memuat lebih banyak kitab yang tidak terdapat dalam versi Yahudi. Buku-buku ini disebut buku-buku Deuterokanonika.

Perjanjian Lama adalah koleksi kitab-kitab yang ditulis sebelum Yesus yang memulakan pelayanannya dan diterima oleh seluruh golongan penganut Kristian sebagai kitab suci. Secara amnya, ia adalah seiras dengan Kitab Yahudi dan cuma berbeza dari segi susunan kitab-kitabnya. Beberapa mazhab dan tradisi Kristian juga menggabungkan beberapa naskhah kitab lain didalam kanon Perjanjian Lama.

Kitab-kitab yang ditambah ini dikenali sebagai Deuterokanonika ataupun Apokrifa.
Apabila Jerome menterjemahkan Alkitab kepada bahasa Latin (Alkitab Vulgata) pada awal kurun ke-5 Masehi, beliau telah menggunakan teks Masoretis sebagai teks dasar untuk penterjemahan Perjanjian Lama. Alkitab Vulgata ini menjadi teks umum yang diguna pakai oleh masyarakat Kristian daripada tradisi Barat. Masyarakat Kristian daripada tradisi Timur pada amnya menggunakan teks Septuaginta sebagai teks dasar untuk penterjemahan Perjanjian Lama. Kebanyakkan daripada penterjemahan moden hari ini menggunakan kedua-dua teks Masoretis and Septuaginta sebagai teks dasar dan rujuk silang dan juga merujuk kepada teks-teks kuno yang lain seperti Naskah-Naskah Laut Mati (Dead Sea Scrolls).

Perjanjian Baru terdiri daripada 27 naskhah kitab yang boleh dibahagikan kepada empat genre. Fokus tulisan-tulisan Perjanjian Baru adalah pada hidup dan ajaran Yesus Kristus. Kebanyakkan daripada kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis didalam bahasa Yunani tetapi ada beberapa bahagian yang ditulis didalam bahasa Aramia. Hampir kesemua masyarakat Kristian mengiktirafkan kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai sebahagian kanon penuh Alkitab.

Penulis Perjanjian Baru

Terdapat sebab-sebab kukuh mengapa kita harus mempercayai senarai kitab-kitab Perjanjian Baru hari ini. Gereja menerima kitab-kitab Perjanjian Baru sebaik sahaja mereka ditulis. Penulis-penulis adalah rakan Yesus atau pengikut-Nya yang terdekat, orang yang dipercayakan kepemimpinan gereja awal. Penulis kitab Injil Matius dan Yohanes merupakan pengikut-pengikut Yesus yang paling rapat dengan-Nya. Markus dan Lukas adalah teman-teman rasul, dan mereka berpeluang untuk mengetahui kisah hidup Yesus melalui rasul.
Penulis-penulis Perjanjian Baru yang lain juga rapat dengan Yesus: Yakobus dan Yudas yang merupakan adik tiri Yesus tidak mempercayai-Nya pada mula-mulanya. Petrus adalah salah satu daripada 12 orang rasul. Paulus bermula sebagai seorang yang sangat membenci agama Kristian, tetapi dia menjadi seorang rasul selepas dia menerima visi dari Kristus. Dia juga berhubungan dengan para rasul yang lain.
Isi kitab-kitab Perjanjian Baru selaras dengan apa yang dilihat oleh beribu-ribu saksi. Sementara buku-buku lain adalah ditulis beratus-ratus tahun kemudian (iaitu Injil Yudas, ditulis oleh sekta Gnostik di sekitar 130-170 S.M., lama selepas kematian Yudas, bukan terlalu susah untuk gereja mengecamkan buku-buku palsu. Injil Tomas yang ditulis di sekitar 140 S.M. merupakan satu lagi contoh tulisan palsu yang dihubungkaitkan dengan nama seorang rasul. Ini dan kitab Gnostik yang lain bercanggah dengan ajaran Yesus dan Perjanjian Lama, dan biasanya mengandungi kesilapan sejarah dan geografi.12
Pada 367 S.M. Athanasius menyenaraikan 27 kitab Perjanjian Baru (senarai yang sama pada hari ini). Tidak lama kemudian, Jerome dan Augustine mengedarkan senarai yang sama. Tetapi senarai ini tidak diperlukan untuk kebanyakan orang Kristian. Pada umumnya seluruh gereja telah menerima dan menggunakan senarai kitab yang sama sejak abad pertama selepas Kristus. Semasa gereja berkembang melewati kawasan yang berbahasa Yunani dan memerlukan penterjemahan Kitab Suci, satu senarai kitab yang sahih menjadi penting.

Sejarah penterjemahan Alkitab ke Bahasa Melayu

Diantara tulisan-tulisan Kristian yang terawal di tanah Nusantara adalah buku Kitab Salat as-Sawai (ataupun Kitab Doa dan Tafakur) yang disusun oleh seorang mubaligh Portugis bernama Gregorio de Gregorus pada 1514. Buku ini diterbitkan di Fano,Itali di dalam tulisan Jawi dan mengandungi beberapa petikan daripada Alkitab Vulgata yang diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Melayu. Tokoh-tokoh seperti Francis Xavier juga telah menyusun beberapa Katekisme (buku soal-jawab agama) di dalam bahasa Melayu. Namun demikian, kerja penterjemahan seluruh Alkitab ke dalam bahasa Melayu cuma bermula setelah orang Balanda yang bermazhab Protestan mula bertapak di tanah Nusantara

Sejarah kuno mendukung kebenaran Alkitab

Jika Alkitab adalah firman Tuhan kepada kita, kita harus berharap bahawa versi sejarahnya adalah tepat. Misalnya, Alkitab mencatatkan bahawa Yesus dari Nazaret melakukan banyak mukjizat, disalibkan oleh askar Romawi, dan bangkit dari antara orang mati. Para ahli arkeologis menyokong kisah hidup Yesus yang tercatat dalam Alkitab.
Cornelius Tacitus (55-120 T.M.) merupakan salah seorang ahli sejarah Romawi terkenal dalam dunia kuno. Di dalam karyanya berjudul "Annals" beliau menulis tentang penganiayaan atas umat Kristian pada waktu pemerintahan kaisar Nero. Dia telah bertulis pada tahun 115 TM bahawa: "Kristus, pengasas gerakan itu, telah dijatuhkan hukuman mati di atas salib pada zaman pemerintahan kaisar Nero. Hukuman itu telah dijatuhkan oleh prokuretor (laksamana) Pontius Pilatus." Maklumat daripada Tacitus mengesahkan hakikat bahawa Isa Al-Masih telah mati disalib.
Flavius Yosefus, ahli sejarah Yahudi (38-100+ TM), pernah mencatatkan demikian di dalam karya beliau "Antiquities of the Jews" ('Sejarah Umat Yahudi'): "Pada waktu itu telah hidup seorang yang penuh dengan hikmat, yang bernama Isa. Dia mungkin lebih daripada seorang yang berhikmat. Kerana beliau telah melakukan kerja-kerja ajaib dan menakjubkan, serta mengajar kebenaran kepada sesiapa yang menerimanya dengan hati yang terbuka. Dia telah mengajar ramai umat Yahudi dan juga umat Yunani. Beliau ialah si Mesias/Al-Masih itu. Apabila Pilatus mendengar tuduhan musuh-musuh beliau yang berkedudukan tinggi, dia menjatuhkan hukuman mati disalib ke atasnya. Mereka yang dari mula-mula telah mengikutinya, tidak mengurangkan kesayangan mereka terhadap-Nya. Pada hari yang ketiga dari penyaliban-Nya, Dia telah menjelma kepada pengikut-pengikut-Nya, kerana para nabi-nabi telah bernubuat bahawa peristiwa-peristiwa serta perkara-perkara ajaib seperti ini akan berlaku mengenai-Nya."
Gaius Suetonius (70-140 T.M.) adalah seorang penulis Romawi terkenal yang menulis "Lives of Caesars" (Kehidupan 12 Kaisar) yang menceritakan kehidupan para kaisar Romawi mulai dari Julius Caesar hingga Domitian. Dalam tulisannya yang paling penting ini, dia mencatat "Kaisar Klaudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma, kerana mereka sering membuat kekacauan berkaitan dengan penghasut bernama Chrestus".
Pliny the Younger (61-113 T.M.) adalah seorang gabenor kerajaan Roma di wilayah Bithinia (pada hari ini negara Turki). Lebih kurang pada tahun 112/113 TM, beliau telah menulis sepucuk surat kepada Maharaja Roma, Kaisar Trajan, tentang masalahnya dengan sekumpulan umat Kristian di wilayah itu. Dia berkata demikian: "setelah selidiki kumpulan ini, saya mendapati bahawa secara lazimnya, mereka akan berkumpul bersama-sama pada satu hari minggu yang tertentu, dan menyanyikan lagu kepada Al-Masih sebagai Ilah." Beliau dapat memerhatikan dengan tepatnya amalan-amalan umat Kristian awalan pada zaman itu yang telah menyembah Sayidina Rabbani Isa.
Thallus seorang ahli sejarah pada pertengahan abad pertama TM menulis 3 jilid buku tentang daerah Mediterania. Thallos mencatat dalam jilid yang ketiga dari tulisan sejarahnya: "kegelapan pada saat kematian Yesus sebagai gerhana matahari". Catatan kuno ini sesuai dengan Matius 27:45.
Sumber-sumber Yahudi lain yang mendukung kewujudan dan pelayanan Yesus Kristus adalah dari kitab Talmud. Dalam kitab suci agama Yahudi ini, halaman 42 tercatat: "Al-Masih disalibkan sehari sebelum hari Paskah dan hal itu telah dikemukakan selama 40 hari sebelumnya mengatakan bahawa dia akan dibunuh kerana Dia seorang penyihir dan merancangkan untuk menipu bangsa Israel dan menyesatkan mereka."


Sumbangan Bible kepada Kesusasteraan Dunia

Analisa Tulisan dan Penelitian Puisi


Analisa tulisan dari teks telah menjadi perhatian utama seluruh pendekatan dalam mempelajari Alkitab, dimulai dengan Pendekatan Analisa Tulisan (juga dikenal sebagai Documentary Hypothesis) sampai kepada Pendekatan Bentuk Kritikal. Tapi walaupun pendekatan-pendekatan itu memberi sumbangsih besar dalam mempelajari teks, mereka terlalu banyak dinodai oleh bias skeptis terhadap kesatuan dan integritas teks. Seringkali ketertarikan tulisan dibuat untuk melayani penelitian diakronik dimana asal mula dan perkembangan teks dilacak dari sumber yang dinyatakan; atau penelitian tulisan digunakan untuk membedakan bagian histories dan non-historis dari suatu pesan. Analisa Gunkel yang terkenal terhadap Kejadian 1-11 merupakan contoh yang baik; dia berpendapat bahwa tulisan itu adalah puisi, karena puisi maka tidak histories.
Baru-baru ini ada penekanan baru dalam analisa tulisan dalam teks, berasal dari berbagai perspektif teologis sekaligus. Seharusnya tidak mengherankan kalau Kritik Bentuk, dengan penekanannya pada genre tulisan dan analisa composisi, membawa kepada penekanan lebih besar diantara para sarjana pada bentuk tulisan dari suatu teks. Tapi dalam gelombang baru kesarjanaan, orang kurang tertarik dalam menelusuri asal mula dan perubahan dari narasi, mazmur, atau pesan leluhur, daripada bentuk penulisan dari bentuk akhir teks tersebut. Perubahan kearah analisa tulisan yang lebih langsung (synchronic study) terhadap Alkitab mungkin mencerminkan jalan buntu perdebatan atas kritik sumber (diachronic study).
Hal itu tidak bermaksud mengatakan kalau analisa tulisan dimasa kini mendorong historitas dari teks. Sebaliknya, para sarjana modern dengan usahanya lebih cenderung memperlakukan narasi-narasi Alkitab sebagai fiksi, narasi kreatif, atau narasi berparadigma. Mereka menjamin kalau dibelakang narasi terdapat beberapa kebenaran, sebagian berkaitan dengan tradisi, tapi selama bertahun-tahun cerita itu diteruskan dan telah dibentuk kembali serta diperindah untuk tujuan lain. Sebagian penulis, tetap berspekulasi mengenai mana yang cerita atau puisi asli, dan apa fungsinya. Tapi yang lain lebih tertarik mempelajari materi yang sudah ada, sebagai suatu bagian dari literature.

Kritik Retoris

Frase “Rhetorical Criticism” digunakan pertama kali oleh James Muilenberg dalam pesan kepada Society of Biblical Literature ditahun 1968. Pesannya merupakan panggilan untuk mempelajari nature dari tradisi penulisan Ibrani sebagai perluasan dari Kritik Bentuk. Hal ini melibatkan analisa pola struktur dalam suatu unit tulisan dan alat puitis yang menyatukan keseluruhannya. Penekanan sinkronik baru ini terutama sekali memperhatikan masalah struktur dan tekstur.
Didalam contoh baru-baru ini mengenai apa yang umumnya bisa disebut Rhetorical Criticism, bentuk tertentu dari penulisan digunakan dalam analisa struktur: acts, scenes, episodes, strophes, speeches, discourse, dan lainnya. Penulisan bisa dipecah kedalam tingkatannya.
Analisa tekstur berkaitan dengan pengucapan, syllables, kata-kata, frase, kalimat, dan kelompok kalimat. Analisa ini mempelajari pengulangan pikiran, kata-kata kunci, atau motif; permainan kata atau paronomasia; pengulangan bunyi seperti assonance atau alliteration; atau adumbration; inclusio; dan sejumlah perlengkapan tulisan lainnya.
Pendekatan terhadap teks sebagai literature telah membuka penyelidikan bagi para teolog dan juga kritik tulisan. Rhetorical Criticism memampukan teolog mengerti ide teologis dari teks dengan lebih baik, karena analisanya berkaitan dengan bentuk tetap, final dari teks - kanon. Jelas bahwa struktur dan tekstur tidak hanya ornamental; keduanya adalah cara mengarahkan focus pembaca dalam cerita.
Struktur dan tekstur melakukan hal ini secara persuasive dengan membangkitkan respon emosional selain reaksi intektual terhadap cerita. Sebagai contoh, repetisi, dalam hallmark of Hebrew rhetoric, memusatkan pikiran dan memberikan kesatuan serta kelanjutan terhadap narasi. Tapi seringkali melakukannya dengan cara yang membuat kesan tak terlupakan pada pembaca, karena elemen yang diulang membawa maju konotasi emosional dan intelektual dari sebelumnya. Sebagai contoh, perhatikan rujukan terhadap Kejadian 25:23 dalam perkataan Laban sang penipu kepada Yakub: “It is not so done in our country, to give the younger before the firstborn” (Gen. 29:26).
Ada kelemahan dalam menggunakan rhetorical criticism, dan eksegetor harus mewaspadainya dalam membaca tulisan. Pertama, jika penelitian terhadap suatu bagian mengabaikan asal mula, perubahan, dan tujuan awal dari teks, hal itu secara sewenang-wenang menyatakan arti yang diluar maksud bagian tersebut. Walaupun Alkitab mungkin memiliki tingkatan arti (konotasi berbeda) bagi generasi yang berbeda, arti dasar dari suatu teks harus diikat pada latar belakang histories dan tujuannya. Jadi sarjana Alkitab tidak bisa bekerja hanya pada tingkatan sinkronik. Umumnya, orang yang mempelajari Alkitab sudah punya pendapat sebelum memulai karya eksegetisnya. Sarjana yang kritis mampu dengan jitu menerima kalau kesimpulan dari higher criticism adalah benar, yaitu, banyak dari materinya terlambat tapi diproyeksikan kembali kemasa sebelumnya; dan sarjana konservatif dengan jitu menganggap kalau materinya jauh lebih tua.
Kedua, Rhetorical Criticism tidak selalu ditemani penyelidikan dengan Genre Criticism. Tapi disinilah hubungannya dengan Kritik Bentuk paling kuat. Mempelajari struktur dan tekstur dari suatu bagian merupakan satu hal; tapi merupakan hal yang berbeda menghubungkan penemuan ini dengan bentuk penulisan dari teks, karena bentuk dihubungkan dengan fungsi. Sebagai contoh, penafsiran terhadap Kejadian 1-11 bisa berbeda jika bagian itu dikelompokan sebagai sekumpulan mitos yang bisa dibandingkan dengan tulisan Timur Dekat kuno lainnya.
Sekarang ekspositor menghadapi rintangan lain dalam bekerja dengan Alkitab sebagai literature, satu pemikiran yang ada dalam pemikiran orang Kristen selama ini, yaitu, Alkitab harus ditafsirkan “secara literal”. Didalam penggunaan ide yang terlalu menyederhanakan ini, jika kitab Ayub mengatakan Ayub berkata sesuatu, atau teman-temannya berkata sesuatu maka itulah yang memang mereka katakana. Atau jika teks itu menunjukan kalau Tuhan berkata disaat pembangunan menara Babel, “Let us go down/marilah kita turun … . “ maka itulah yang dia katakana – dalam bahasa Ibrani klasik! Disatu ujung lain, banyak penyelidikan tulisan modern melihat isi Alkitab secara berbeda; pada dasarnya mereka melihatnya sebagai suatu karya tulis, dan para penulisnya mampu menggunakan perlengkapan penulisan dalam menceritakan kisah atau menyimpan kata-kata leluhur. Bagi sebagian orang ini artinya cerita-cerita itu dibuat atau dikarang; bagi yang lain itu artinya sebagian kejadian dipergunakan dan dipercantik untuk diceritakan kembali.
Ini ada beberapa pertimbangan mengenai hal itu. Pertama, berapa banyak penafsiran yang diberikan seorang penulis melalui apa yang dia pilih untuk dimasukan atau keluarkan dalam melaporkan tradisi? Sebagai contoh, Tawarik, dengan mengeluarkan narasi mengenai dosa Daud, memberikan suatu gambaran Daud yang berbeda dari kitab Samuel. Kedua, berapa banyak kebebasan yang dimiliki penulis dalam mengatur kembali eksposisi narasi dan dialog untuk membuat suatu puisi seimbang? Sebagai contoh, apakah dialog dalam kitab Ayub aslinya dibawakan dalam 2200 baris puisi Ibrani? Atau apakah Tuhan memanggil Abram dengan menggunakan puisi klasik Ibrani. Atau, apakah peristiwa dalam kitab Rut memang biasanya mengikuti pola parallel repetition dan inverted repetition. Ketiga, berapa banyak hubungan dari narasi dan penunjukan peristiwa yang diusulkan para penulis kitab melalui pemilihan kata dan frase. Sebagai contoh, apakah Esau benar-benar menggunakan kata ‘edom ‘edom, atau memang narasi memilih menggunakan kata-kata itu untuk menunjukan nature dari orang Edom? (Gen. 25:29); atau, apakah Abraham benar-benar memiliki perintah, ketetapan, dan hukum (Gen. 26:6), atau, apakah Musah menggunakan kata-kata itu untuk melihat pemberian Taurat?
Semua itu, dan masalah lainnya, merupakan bentuk-bentuk masalah yang akan anda saring dikemudian hari saat berurusan dengan teks. Ekspositor konservatif biasanya menginginkan kalau peristiwa-peristiwa dalam Alkitab memang benar-benar terjadi secara esensi seperti yang dilaporkan. Yesus memang mati diatas salib, memang bangkit dari kematian, memang naik kesorga; atau Daud memang memerintah sebagai raja, melakukan perzinahan dengan Bethseba, memang memindahkan tabut ke Yerusalem; atau Esau memang seorang pemburu, dia memang menukarkan hak kesulungannya untuk semangkok makanan, dan Yakub memang membuatnya bersumpah atasnya. Tapi dalam menerima fakta sarjana konservatif juga harus memberikan perhatian yang lebih besar pada seni tulisan yang digunakan dalam teks. Saat digunakan dalam kerangka doktrin inspirasi, seni tulis menambah pengertian dan focus dari teks. Suatu kepercayaan pada historitas peristiwa tidak harus mengeluarkan seni tulis dalam menceritakan peristiwa-peristiwa itu; dan suatu analisa tulisa dari narasi tidak harus menolak kalau peristiwa itu memang terjadi.
Selama beberapa waktu dianggap kalau salah satu alasan adanya seni tulis dalam Alkitab adalah materialnya diturunkan secara oral sebelum dituangkan kedalam penulisan. Pembahasan mengenai tradisi oral sangat penting, dan pelajar harus melihat literature mengenai hal itu. Bisa saja mengatakan bahwa kemungkinan besar materi itu telah ada dalam bentuk oral dan karena itu repetisi, chiasms, dan permainan kata telah menjadi penolong dalam mengingat. Tapi, cukup diketahui kalau penulisan sudah umum digunakan diperiode awal, dan hal-hal yang penting itu telah langsung diterapkan dalam penulisan. Mungkin transmisi oral dan penulisan teks telah ada berdampingan di Israel, teks memelihara materinya, dan transmisi oral membantu mengingatnya.
Satu-satunya cara bagi anda untuk terbiasa dengan wilayah ini adalah dengan membaca buku dan contoh pelajaran mengenai bagaimana metode itu digunakan dalam analisa teks. Jika anda memberi waktu melakuka itu, anda akan melihat ada banyak yang bisa diperolah dari pendekatan ini. Pelajaran ini akan menarik beberapa materi bersamaan dalam mempelajari mazmur; tapi pelajaran tulisan dari aspek berbeda ada diluar puisi formalnya mazmur, dengan seluruh Perjanjian Lama. Apa yang anda pelajari dalam Mazmur bisa juga diterapkan diseluruh Alkitab.

Puisi

Hunt memberikan satu definisi yang memasukan sebagian besar hal-hal yang ingin dimasukan, “Puisi adalah pengutaraan dari keinginan mendapatkan kebenaran, keindahan dan kekuatan, mewujudkan dan menyatakan pengertiannya melalui imajinasi dan khayalan, dan mengubah bahasanya pada prinsip keragaman dalam kesatuan” (dikutip oleh Abrams). Scott membedakan aspek komunikatifnya dengan mengatakan bahwa pelukis, orator, dan penyair masing-masing memiliki motif menggembirakan pembaca, pendengar, atau pengamat, suatu nada dari perasaan yang mirip dengan yang ada dalam rahimnya, apakah itu dinyatakan melalui pensil, lidah atau penanya. Objek dari artislah, singkatnya … untuk mengkomunikasikan, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh warna-warna dan kata-kata, sensasi yang sama yang telah mendikte komposisinya sendiri.
Bahasa puisi
Didalam mempelajari narasi Ibrani penting untuk mengerti bahasa puisi yang digunakan untuk menangkap maksud dramatisnya. Singkatnya, bahasa kiasan tinggi digunakan untuk mengkomunikasikan maksudnya, karena penulis berusaha membuat pembacanya hidup dalam imajinasi cerita itu. Ada saatnya bahasa itu terlihat rahasia karena cukup begitu saja dikatakn untuk menyatakan maksud, dan sisanya diserahkan kepada pembaca untuk diimajinasikan. Perhatikan pernyataan klasik dalam Kejadian 31:2: “And Jacob saw the countenance of Laban, and indeed it was not toward him as before.” Ada saatnya kita menemukan ekspresi seperti “the voice of the blood of your brother cries out from the ground” (Gen. 4:10), dan “sin is couching at the door” (Gen. 4:7), dan “Why has your face fallen?” (Gen. 4:6). Bahasa kiasan seperti itu menghidupkan narasi dalam imajinasi dan ingatan pembaca. Saya menggunakan contoh-contoh ini untuk menunjukan apa yang sering disebut tulisan narasi juga penuh dengan kiasan. Anda perlu menguasai keahlian mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan kiasan untuk mengerjakan bagian Alkitab manapun.
Maka penyair menciptakan kembali pengalaman emosionalnya melalui pemilihan kata sehingga pembacanya bisa mengimitasi sensasi tersebut. Mengkomunikasikan emosi seperti itu memerlukan bahasa kiasan. Orang berpikir dalam bentuk gambar dan symbol, dan pembicaraan mereka dipenuhi dengan ekspresi seperti itu. Maka dari itu, tulisan yang dengan indah ditulis yang menggunakan kiasan yang efektif memuaskan keinginan aestetik manusia dan bermakna bagi kebutuhan image manusia.
Hal ini seharusnya tidak mengherankan, kalau bahasa puisi bisa ditemukan hampir disetiap halaman Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Baru. Tuhan memilih untuk mengkomunikasikan kebenarannya kepada umat dengan kiasan rendah dan tinggi! Bahasa seperti itu tidak hanya membawa kualitas aestetik bagi Alkitab, tapi juga membawa Firman Tuhan ketingkatan pengalaman manusia sehingga bisa dimengerti baik kebenarannya dan semangatnya.

Kiasan Melibatkan perbandingan

Simile


Kemiripan, suatu perbandingan eksplisit (menggunakan “like” atau “as”) antar dua hal yang sifatnya tidak sama tapi memiliki persamaan (lihat Bullinger, pp. 726 733).
“Silence settled on the audience like a block of granite.”
“Silence” disini dibandingkan dengan suatu “block of granite.” Gambarannya adalah satu keabsolutan dan ketiba-tibaan. Ada satu kontras yang diberikan antar gemuruh penonton sebelum pertunjukan, dan diam yang tiba-tiba saat tirainya dibuka.
“All flesh is like grass.” (1 Pet. 1:24)
Dalam ayat ini “flesh,” yang juga suatu bahasa kiasan, mewakili seluruh mahluk hidup, dibandingkan dengan “grass.” Maksudnya adalah grass/rumput bersifat sementara –akan layu dan mati dengan mudah. Kiasan ini harus dilihat dalam konteks rumput di Israel –waktu panas rumput akan menghilang dari bukit sampai musim hujan. Perasaan yang dibangkitkan oleh simile ini adalah suatu pathos dan kesia-siaan.
Metaphor
Perwakilan, suatu perbandingan implicit antara dua hal yang naturnya berbeda tapi memiliki sesuatu kesamaan; suatu deklarasi bahwa satu hal mewakili yang lainnya (lihat Bullinger, pp. 735 743). Deskripsi ini menunjukan maksud dari pendahuluan ini, tapi harus diakui merupakan penyederhanaan. Metafora yang murni sebenarnya kiasan pengubahan / figures of transference (untuk detilnya, lihat Gustav Stern, Meaning and Change of Meaning, chapter xi). Itulah alasan mengapa banyak yang memilih menggunakan “metaphorical language” menyamakannya dengan “figurative language” tanpa membedakannya lebih lanjut. Pelajaran ini akan mewaspadainya; beberapa tafsiran menggunakan kata “metaphor” untuk merujuk pada setiap bahasa kiasan, saat kiasan itu bukanlah sebuah metafora.
“The question of federal aid to education is a bramble patch.”
Pikiran mengenai “federal aid to education” dikatakn sebagai sebuah “bramble patch” (bukan “seperti” sebuah bramble patch). Maksudnya adalah sulit, tidak mudah diselesaikan, “menyulitkan.” Metaforanya membawa perasaan frustrasi, rumit, sakit.
“The LORD God is a sun and a shield.” (Ps. 84:12 [11])
TUHAN dibandingkan dengan “sun” dan “shield.” Masing-masing metafor memberi informasi yang berbeda mengenai TUHAN. “sun” menunjukan terang, kehangatan, pemeliharaan bagi pertumbuhan; “shield” terutama sekali mewakili perlindungan. Jadi baris diatas membawa satu perasaan aman dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan dalam hidup.

Hypocatastasis
Implikasi, suatu deklarasi yang menunjukan perbandingan antara dua hal yang berbeda nature tapi memiliki sesuatu yang sama. Tidak seperti diatas, dalam hypocatastasis subjek harus ditarik kesimpulan (lihat Bullinger, pp. 744 747; Bullinger, tidak memberi banyak perhatian terhadap kiasan yang sangat umum ini). Lebih mudah mengatakan hal ini sebagai sebuah implied metaphor jika judulnya terdengar terlalu teknikal atau sulit. Bentuk utama yang ada dalam teks, kiasan akan diekspresikan sepenuhnya, tapi topik atau subjek sebenarnya akan dibenamkan. Sebagai contoh, “Smite the shepherd and the flock will be scattered” adalah suatu pernyataan yang tetap pada tingkatan kiasan. Eksegetor harus mengerti dari konteks atau penggunaan istilah itu maksud dari “shepherd” dan “flock.”
“Dogs have surrounded me.” (Ps. 22:17 [16])
Pemazmur membandingkan musuh-musuhnya dengan anjing. Tidak ada anjing-anjing yang mengurung dia; konteksnya memberitahu itu adalah sekelompok orang jahat. Jika dia memang menggunakan sebuah simile, dia akan menyatakannya secara eksplisit “my enemies are like dogs.” Sebuah metafora langsung akan berkata “my enemies are dogs.” Tapi dia hanya berkata “dogs have surrounded me,” dan anda ditinggalkan untuk menentukan apakah mereka adalah anjing, dan jika bukan apakah artinya. Saat ini dilakukan, anda harus kembali ke kiasan itu dan bertanya mengapa dia membandingkan mereka dengan anjing-anjing. Anjing-anjing di Timur Dekat kuno adalah pelacak –mereka bergerombol dan mencari makanan. Seperti burung bangkai dipadang pasir mereka mengambil bangkai. Jadi sudah berbicara banyak mengenai musuh-musuhnya, dan kondisinya –dia sekarat.
“Blessed is the man whose quiver is full of them” (Ps. 127:5)
Didalam konteksnya pemazmur telah menggunakan sebuah simile untuk membandingkan anak dengan panah ditangan seorang pejuang. Membangun dari titik itu pemazmur menggunakan “quiver” untuk merujuk rumah tangganya. Jika anak “seperti” panah, maka rumah seperti quiver—tapi rumah tangga sama sekali tidak disebutkan. Demikianlah perbandingan itu dibuat.
Perumpamaan
Ditempatkan disamping (dari para = beside, dan ballein = to cast) dua hal yang naturnya berbeda tapi memiliki beberapa kesamaan; suatu simile yang diperluas, sebuah narasi anekdot dibuat untuk mengajarkan sesuatu. Perluasan dari perbandingan harus ditebak dan diuji oleh petunjuk lain dalam tulisan (lihat Bullinger, pp. 751 753).
“Perumpamaan” digunakan sekitar 30 kali untuk menerjemahkan lvm, masal, dan hanya kata itu; tapi contoh yang paling terkenal ditemukan dalam Perjanjian Baru.
“The kingdom of heaven is likened unto a man that sowed good seed in his field.” (Matt. 13:24ff.)
Perumpamaan sebenarnya merupakan sebuah cerita yang didasarkan pada sebuah simile, artinya, simile yang diperluas. Tidak selalu mudah untuk menentukan berapa banyak cerita yang sebaiknya ditafsirkan sebagai bagian dari simile. Cukup aman mengatakan kalau tujuan utama dari perumpamaan adalah apa yang dimaksud oleh cerita; tapi bersamaan dengan itu perbandingan lain juga jelas terlihat (e.g., saudara laki-laki tertua mewakili orang Farisi).
Alegory
(dari allos = another dan agourein = to speak in the agora [i.e., tempat orang berkumpul]); sebuah metafora yang diperluas (lihat Bullinger, pp. 748 750).
Para ekspositor sering berkata kalau sebuah alegori merujuk pada sesuatu yang non histories dalam perbandingan; tapi ini lebih bersifat pembelaan daripada factual, dibuat untuk mempertahankan diri terhadap penggunaan alegori Alkitab yang hampir tak terbatas oleh beberapa Bapa Gereja. Tapi dalam arti klasiknya sebuah alegori merupakan metafora yang diperluas; hal yang digunakan dalam perbandingan bisa bersifat histories atau fiksi, masing-masing alegori membutuhkan perhatian tertentu. Maka dari itu, penggunaan istilah itu dalam Galatia 4:24 adalah sah –karena itu tidak menolak historitas dari peristiwa Perjanjian Lama.
Tidak banyak contoh alegoris dalam Perjanjian Lama; dan yang teringat, gambarannya tidak histories atau aktual.
Alegori mengenai Fig, Olive, Vine, and Bramble (Ju. 9:7 15):
Ini bukan sebuah perumpamaan karena tidak ada kemiripan yang dinyatakan secara eksplisit. Tapi, sebuah hypocatastasis yang diperluas, hanya satu dari dua hal dalam perbandingan yang secara jelas dinyatakan. Dalam konteks maksudnya, hanya yang tidak berharga, yang ingin memerintah bangsa.
Alegori mengenai Kebun Anggur yang tidak Produktif (Isa. 5:1 7):
TUHAN dibandingkan dengan tukang kebun yang setia, Sang Kekasih, dan Israel dengan kebun anggur yang tidak produktif (v. 7). Pendapat umum antara Israel dan kebun anggur adalah suatu pendapatan yang tidak adil, dan perasaan umum adalah jijik. Israel seharusnya menghasilkan “fruit” karena pekerjaan seksama dari “gardener.”
Personifikasi
Personifikasi: (dari Latin persona: topeng aktor, person + facio = to make; dibuat atau meniru seseorang); peletakan subjek non-manusia (e.g., abstraksi, objek mati, atau binatang) kepada kualitas manusia atau kemampuan. Sama seperti seluruh kiasan diatas, kiasan ini juga ada dalam sub group kiasan yang melibatkan kemiripan. Disini, hal-hal yang dibandingkan adalah naturnya tidak mirip, tapi hal yang selalu dibandingkan adalah seseorang. Kiasan digunakan untuk mengatur emosi dan menciptakan empati terhadap subjek (lihat Bullinger, pp. 861 869).
“The land mourns the oil languishes.” (Joel 1:10)
Kecenderungan manusia untuk mourning dan languishing diatributkan kepada tanah, dan dibandingkan. Tapi maksudnya adalah bencana agricultural yang ekstrim, dan perasaannya adalah kesedihan dan duka.
“The voice of your brother’s blood cries to me from the ground.” (Gen. 4:6)
Darah Habel yang tertumpah dipersonifikasikan dengan suatu suara yang berteriak. Maksudnya adalah darah itu adalah sebuah saksi kalau suatu pembunuhan telah dilakukan. Hal itu menuntut pembalasan; dan membawa perasaan penghukuman dan kemarahan.
Kiasan Melibatkan Pengganti
Anthropomorphism:
Suatu perbandingan implicit atau eksplisit Tuhan dengan beberapa aspek jasmani umat manusia. Melalui perbandingan ini penulis tidak ingin menimbulkan kesan tapi bersifat didaktik, viz., untuk mengkomunikasikan kebenaran mengenai pribadi Tuhan. Penulis akan memilih bagian dari kehidupan manusia yang paling berhubungan dengan karakteristik pribadi Tuhan: yaitu, wajah menunjukan kehadiranNya, mata menunjukan kewaspadaanNya, telinga menunjukan perhatianNya, hidung menunjukan kemarahanNya, dan hati berbicara mengenai maksud moralNya (lihat Bullinger, pp. 871 881, 883 894). Pernyataan Ketuhanan menuntut penggunaan bahasa anthropomorphic, yaitu, mengkomunikasikan nature Tuhan dalam bahasa yang dimengerti manusia. Diseluruh PL Tuhan digambarkan sepertinya Dia memiliki semua bagian dan fungsi manusia. Hal inilah mungkin menjadi alasan Yesus digambarkan sebagai wahyu Tuhan yang sempurna, alpha dan omega, Logos—inkarnasi Firman (Word) (atau apakah kita bisa mengatakan “perkataan-perkataan (words)”?) menjadi daging.
“His eyes behold, his eyelids try, the sons of men.” (Ps. 11:4)
Pemazmur, ingin menunjukan perhatian Tuhan terhadap seluruh kegiatan manusia, menggunakan ekspresi “eyes” dan “eyelids.” Tuhan adalah Roh dan bukan jasmani; lebih lagi, kemaha-hadiran ilahi tidak memerlukan eyelids untuk lebih focus memperhatikan. Tapi apa arti semua itu bagi hidup manusia memampukan kita untuk mengerti aktifitas investigasi dan penghakiman ilahi.
“Incline your ear to me.” (Ps. 31:3 [2])
Sekali lagi, ekspresinya manusia –kita mencondongkan badan untuk mendengar lebih baik apa yang seseorang katakana. Tuhan tidak perlu melakukan hal ini (dia tidak perlu telinga yang dicondongkan untuk mendengar doa seseorang). Anthropomorphisms seperti itu untuk kepentingan kita –itu suatu seruan pada Tuhan untuk mendengar doa.

Zoomorphism
Suatu perbandingan eksplisit atau implicit Tuhan (atau entitas lainnya) dengan binatang atau bagian dari binatang (lihat Bullinger, pp. 894, 895; Bullinger meletakannya dibawah anthropomorphism).
“In the shadow of your wings I used to rejoice.” (Ps. 63:8)
Tentu saja, Tuhan bukan burung dengan sayap. Perlindungan Tuhan seringkali diekspresikan dalam istilah zoomorphic, artinya, percaya dibawah bayang sayapnya. Berbicara mengenai keamanan dan keselamatan.
N.B. Seringkali binatang memiliki suatu signifikansi simbolis. Bullinger mengutip Genesis 4:7 (“Sin crouches at the door”) sebagai contoh personifikasi. Walaupun kata kerja rabats, “to couch,” menunjukan kegiatan manusia, lebih sering digunakan terhadap binatang, terutama singa, yang siap menerkam. Lebih lagi, kiasan seharusnya ditafsirkan dalam terang perintah kepada umat manusia untuk menguasai binatang. Jika demikian, maka Tuhan memerintahkan Kain untuk menguasai dosa yang mengancamnya seperti seekor singa. Jika penafsiran ini benar, kiasan yang digunakan adalah suatu zoomorphism.
Kita bisa melihat melalui hal ini kalau zoomorphism tidak terbatas untuk menggambarkan Tuhan. Mazmur 139:9 berkata, “If I take the wings of the dawn, and settle in the remotest part of the sea,” membandingkan sinar matahari dengan sayap seekor burung yang terbang dari timur dan mendarat di kejauhan barat. Maksud konteksnya adalah tidak perduli secepat atau sejauh apa dia “terbang / fly” (yaitu dengan kecepatan cahaya) Tuhan selalu ada.
Proverb:
(dari pro + verbum = more at word); suatu witticism singkat yang populer; sebuah ilustrasi spesifik untuk menunjukan sebuah kebenaran umum mengenai kehidupan. “The wit of one is the wisdom of many” (lihat Bullinger, pp. 755 767). Maksud dari perbandingan seringkali eksplisit (“like father like son”), tapi lebih sering kabur.
“Is Saul also among the prophets?” (1 Samuel 10:11)
Tindakan Saul seperti para nabi –tapi dia adalah raja. Axiomnya adalah mereka kagum atas peran yang terbalik. Maksud perbandingan menjadi jelas dalam analisa penggunaan masal. Mazmur 49, suatu mazmur hikmat, menggunakan kata kerja itu dalam ekspresi berulang yaitu manusia duniawi “is like” binatang yang binasa.
“The fathers eat the sour grapes,
but the children’s teeth are set on edge.” (Ezek. 18:2)
Perbandingannya jelas dalam kiasan; kebenaran umum diekspresikan melalui perkataan, bahwa anak secara tidak adil menerima hukuman dari orangtua.
Proverbs sangat rumit dalam tulisan Ibrani. Pelajar Alkitab harus menelitinya lebih lanjut, terutama saat mempelajari kitab seperti Amsal. Proverbs bukan kiasa utama dalam mempelajari Mazmur.
Type
sebuah ilustrasi ilahi yang dikiaskan sebelumnya dari sebuah realitas yang berhubungan (disebut antitype) (Bullinger, p. 768). Typology adalah sebuah bentuk prediksi nubuat, perbedaan utama adalah bagian itu hanya bisa dimengerti sebagai nubuat saat pemenuhan antitypenya sudah muncul sepenuhnya. Topik ini akan dibahas dalam catatan mengenai mazmur kerajaan.
“My God, my God, why have you forsaken me?” (Ps. 22:2 [1])
Kata-kata dari mazmur secara hiperbola menggambarkan penderitaan Daud, tapi secara histori menjadi nyata dalam Yesus. Beberapa dari ayat mazmur ini digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan penderitaan Yesus.


Symbol
Sebuah objek materi digantikan dengan sebuah kebenaran moral atau spiritual, sebuah tanda terlihat dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tanda terlihat sebagai sebuah kemiripan tetap terhadap kebenaran spiritual.
“I will appoint you … a light to the nations.” (Isa. 42:6)
“Light” menjadi sebuah symbol bagi perintah rohani dan moral (dibandingkan dengan “darkness” diayat berikutny). Sebenarnya, symbol ini berasal dari sebuah kiasan pembanding.
Irony
Ekspresi pikiran dalam sebuah bentuk yang berlawanan (dari eironeia = dissimulation). Arti kata itu dibalik dengan menukarnya kedalam suatu wilayah semantic yang tidak pas dengan pembicara dan/atau subjek. Dengan menaruh kata itu kedalam suatu konteks yang tidak pas penulis menstimulasi sebuah respon mental (Bullinger, pp. 807 815).
Didalam komedi Yunani karakter yang disebut eiron adalah sebuah “dissembler” yang biasanya berbicara merendahkan atau dengan sengaja berpura-pura tidak pintar dari yang sebenarnya, tapi menang atas alazon—si sombong yang bodoh dan menipu diri. Pada sebagian besar penggunaan kritisnya yang beragam istilah “irony” memiliki arti akarnya dissimulation, atau sebuah perbedaan antara apa yang dikatakan dengan yang sebenarnya (Abrams, A Glossary of Literary Terms).
“Where are their gods, their rock in whom they trusted?” (Dt. 32:32)
Kata “rock” (sebuah hypocatastasis menunjukan kekuatan dan stabilitas) disini digunakan dengan maksud berlawanan. Ilah mereka kekurangan stabilitas dan tidak bisa diandalkan.
“Cry louder, for he is a god.” (1 Kings 18:27)
Jelas, Elijah tidak percaya kalau Baal adalah Tuhan, karena kalau dia adalah allah mereka tidak perlu berteriak lebih keras. Maksud dari ironi adalah mereka seharusnya tahu kalau dia bukan allah, dan berhenti berseru kepadanya. Seluruh baris juga menjadi contoh dari ejekan (lihat dibawah).
Chleuasmos
Mengejek, sebuah ekspresi perasaan melalui ejekan (Bullinger, p. 942).
“He who sits in the heavens laughs,
The LORD holds them in derision.” (Ps. 2:4)
Selain membentuk chleuasmos, baris ini sangat anthropomorphic, baik dalam ekspresi sitting dan laughing/mocking. Baris ini bermaksud mengatakan kalau Tuhan melihat rencana sia-sia mereka sangat menggelikan.
Kiasan Melibatkan Penambahan atau Perluasan
Parallelism
Baris Paralel, hubungan satu ayat atau baris dengan lainnya (untuk pembahasan utuh lihat pendahuluan mengenai Mazmur). Hati-hati dalam menggunakan buku Bullinger karena dia membahasnya secara berbeda (pp. 349 362). Kita akan mengikuti klasifikasi yang diberikan dalam tafsiran Mazmurnya Anderson.
Repetisi
Repetisi dari kata yang sama atau kata-kata dalam bagian itu. Fenomena ini memiliki banyak variasi; dan ekspositor harus memberitahu tipe dan tujuan dari repetisi (lihat Bullinger, pp. 189-263, merupakan bagian agak diperluas).
“Whom shall he teach knowledge … for it is precept upon precept, precept
upon precept, line upon line, line upon line, here a little, there a little … .” (Isa. 28:10)
“My God, my God, why have You forsaken me?” (Ps. 22:2[1])
Intensnya pathos dari ayat ini diperluas oleh repetisi melebihi apa yang dibawa oleh ekspresi orang itu. Perhatikan juga ironinya --my God should not be forsaking me.
Paronomasia
Repetisi kata-kata yang mirip bunyinya dan seringkali juga dalam arti atau asal mula (Bullinger, pp. 307-320). Jika kata-kata itu secara etimologis berhubungan, maka itu merupakan sebuah paronomasia dalam arti klasik; jika kata-kata itu tidak begitu berhubungan, maka itu merupakan sebuah paronomasia longgar, atau, permainan kata phonetic. Anda perlu bekerja dengan bahasa Ibrani untuk melihat kiasan ini.
“Now the earth was waste and void.” (Gen. 1:2)
Dua kata itu adalah tohu wabohu, sebuah permainan kata phonetic. Mereka terdengar seperti berhubungan, tapi berasal dari kata-kata yang berbeda. Frase yang mudah diingat membantu ingatan dan mengatur pasal itu.
“Therefore, the name of it was called Babel, because there the LORD confused (balal, i.e., turned into a babble) their language” (Gen. 11:9).
Nama Babel secara etimologis tidak berhubungan dengan kata kerja Ibrani balal, “to confuse”—mereka adalah bahasa berbeda. Bab-ili adalah sebuah kata Babilonia yang berarti “gate of God”; tapi kata kerja dalam Ibrani menangkap bunyi nama itu dan memberi komentar mengenainya dalam konteks.
Hyperbole

Penggunaan istilah berlebihan untuk menekankan akibat; artinya lebih dari makna literalnya (Bullinger, pp. 423 428).
• “The cities are great, and walled up to heaven.” (Deut. 1:28)
Maksud dari pernyataan itu adalah kota-kota itu sangat tinggi, luar biasa.
• “I am worn out from groaning;
all light long I make my bed swim with weeping
and drench my couch with tears.” (Ps. 6:6).
Membanjiri dan membasahi tempat tidur dengan air mata mungkin secara literal tidak benar. Tapi hal itu menunjukan satu malam dengan sakit yang sangat dan tangisan yang tak terkontrol.


Kiasan Melibatkan Penghapusan atau Supresi
Ellipsis
Penghapusan, penghapusan satu kata atau kata-kata dalam sebuah kalimat (Bullinger, pp. 3 113).
“When you shall make ready [ ] upon your strings.” (Ps. 21:13[12])
“Your arrows” tidak ada dalam teks; itu seharusnya diberikan dari konteks. Terkadang kata-kata ditanggalkan karena tidak diperlukan konteks; atau ditanggalkan untuk penekanan, seperti dalam contoh berikut.
“there is in my heart [ ] like a burning fire” (Jer. 20:9b).
NIV memberi subjek yang dihapus: “your word is in my heart.” Konteksnya menunjukan kalau inilah subjek yang benar dan terpenting.
Aposiopesis
Diam yang tiba-tiba, berhenti berkata-kata, dengan diam yang tiba-tiba (dalam kemarahan, duka, depresiasi, janji) (Bullinger, pp. 151-154).
“My soul is greatly troubled; but You, O LORD, how long ?” (Ps. 6:3)
Kalimat itu tidak lengkap karena emosi yang intens terlibat. Pemazmur berhenti dalam kalimat ini dan menyerahkan semuanya dalam pemeliharaan TUHAN. Contoh lain adalah Yesaya 1:13 yang menyatakan TUHAN “kapok” dengan kepura-puraan ibadah Israel –walaupun NIV memuluskannya sedikit.
Erotesis
Disebut juga Pertanyaan Retoris, bertanya tanpa mengharapkan jawaban (untuk mengekspresikan penegasan, demonstrasi, kekaguman, pemujaan, keinginan, penolakan, keraguan, permohonan, larangan, kasihan, teguran, ratapan, absurditas –anda harus memutuskan yang mana maksudnya [lihat contoh-contoh dalam buku Bullinger]). Melalui penggunaan kiasan kita berusaha membujuk pendengar untuk mengadopsi sudut pandang. Respon yang diinginkan harus ditebak dan diuji dari komposisi itu (Bullinger, pp. 943 956).
“Is anything too hard for the LORD?” (Gen. 18:14)
Maksud pertanyaan adalah tidak ada yang “too hard” (literalnya “marvelous, wonderful, surpassing”). Bentuk pertanyaan itu digunakan untuk mendesak Abraham dan Sarah menyadari maksudnya.
“Who can find a virtuous woman?” (Prov. 31:10)
Maksudnya adalah membangkitkan sebuah perasaan menginginkan sesuatu yang begitu jarang; ini bukan sebuah pertanyaan literal yang harus dijawab. “Virtuous” dalam baris itu agak kurang tepat untuk kata Ibrani khayil, kecuali kita berpikir dalam istilah kebajikan.
“Why do the nations rage?” (Ps. 2:1)
Pemazmur mengekspresikan kekaguman, mungkin juga kemarahan, bahwa bangsa-bangsa mau memberontak melawan TUHAN.

Alkitab banyak memberi sumbangan kepada kesusasteraan dunia terutamanya dari segi penulisan puisi,menganalisis sesebuah puisi, dan beberapa gaya bahasa yang mesti digunakan dalam menghasilkan sesebuah puisi yang benar-benar berkualiti dan mantap seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur. Malahan juga teknik penulisannya juga harus dicontohi seperti penulis-penulis yang banyak menulis Alkitab terutamanya Paulus atau Saul yang berjaya menghasilkan sebuah Alkitab yang dapat diterima oleh masyarakat seluruh dunia.

No comments:

Post a Comment